Statybos ir architektūros fakultete Guided mentorystės programa veikia nuo pat jos pradžios universitete 2014 m. SAF mentoriai ne vienam studentui padėjo surasti tinkamą karjeros kelią, pažinti savo specialybę dar studijuojant ar suteikė reikiamos pagalbos studijų metu.

Fakultete dirba akademinių mentorių komanda, kurią sudaro įvairių sričių ekspertai: statybos valdymo, BIM, Inžinerinių-geodezinių tyrimų, kultūrinių kraštovaizdžių apsaugos, pastatų energinio efektyvumo, mikroklimato ir dar daug kitų. Jei kyla abejonių ir klausimų dėl modulių pasirinkimo ar individualaus studijų plano, ar domina moksliniai tyrimai statybos inžinerijos ar architektūros srityse, tuomet kviečiame rinktis SAF akademinį mentorių.

Tai mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą mokslinių tyrimų srityje. Akademinis mentorius taip pat moko objektyviai mąstyti, kelti klausimus, planuoti bei atlikti tyrimus ir analizuoti gautus duomenis.

Tutoriai konsultuoja dėl tam tikros srities modulių (matematikos, fizikos, chemijos ir t. t.). Savo pagalbą siūlo savanoriai studentai, kurie ne tik galės pakonsultuoti dalyko klausimais, bet ir padės patobulinti kitus akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis ir t. t.).

Tai profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris gali konsultuoti karjeros planavimo, asmeninio tobulėjimo klausimais bei supažindinti su specialybe darbo rinkoje. Šis mentorius padės atkreipti dėmesį į dalykus, kurie svarbūs karjerai ir studijoms, skatins asmeninių karjeros tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą ir padės kitais klausimais.

Turėdama akademinį mentorių, aš drąsiai įgyvendinau savo mokslinių tyrimų idėjas, tuo pačiu įgyjau žinių ir patirties  kaip efektyviai vykdyti mokslinius tyrimus. Taip pat paranginta savo mentorės gavau galimybę dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kurioje pristačiau savo pradinius tyrimų rezultatus. Tiems, kurie domisi tam tikra tyrimų sritimi ir siekia suprasti šios srities pagrindus, aš labai rekomenduoju pradėti nuo akademinio mentoriaus pasirinkimo.

Raena Sehreen
Iš savo mentoriaus gaunu įdomių užduočių, susijusių su moksline veikla. Tai man yra tarsi papildoma praktika, tik tokios praktikos būtų sunku kur kitur gauti. Per tą laiką, kiek esu šioje programoje, įgyjau patirties tiek mokslinių tyrimų, tiek darbų organizavimo srityse ir laibai tuo džiaugiuosi.
Ignas Šiškauskas

Labas,

Esu Sandra, KTU Statybos ir architektūros fakulteto mentorystės koordinatorė, šias pareigas užimu nuo 2019 metų. Per šį laiką spėjau susipažinti su nemažai studentų, kurie pradžioje, gal kiek pasimetę ir nedrąsūs ieškojo savo baigiamojo darbo vadovo, dėstytojo ar tiesiog fakulteto darbuotojo, kuris padėtų rasti atsakymus. Ir kaip smagu buvo vėliau, kai tie patys studentai, beje žymiai drąsesni, ieškodavo savo akademinio mentoriaus, registruodavosi į tutorių konsultacijas, o vėliau patys tapdavo pradžios mentoriais.

Savo akimis stebėjau mentoriaus ir ugdytinio progresą mokslinėje veikloje: ruošiant publikacijas, diskutuojant apie darbą laboratorijoje bei rengiant pranešimus konferencijoms. Matau, kaip studentus sužavi fakultete dirbantys tikri savo srities profesionalai, kurie gerai pažįsta savo profesiją, stebi rinkoje atsirandančias inovacijas ir stengiasi visa tai perduoti studentams. Padirbėję su tokiais partneriais studentai neretai drąsiau teikia paraiškas universitete geriausiems studentams teikiamai Talento stipendijai (o kur dar ir mecenatų ir fakulteto skatinamosios stipendijos!). Būtent jai papildomų balų gauti padės mokslinė veikla, kuri su mentoriaus pagalba nebus tokia sudėtinga. Akademinis mentorius taip pat gali įtraukti į fakultete veikiančių mokslo grupių veiklą ir jų vykdomus projektus. Fakultetas turi  galybę laboratorijų ir įrangos, su viskuo supažindinti gali tas pats akademinis mentorius. Dirbdamas su savo mentoriumi įgysi naujos patirties ir žinių, o kadangi SAF dirbantys mentoriai yra žinomi mokslininkai ir tarptautiniu mastu, net neabejoju, kad mentoriaus partneriai užsienyje išgirs apie tavo gebėjimus ir pakvies praktikai! Jei baigdamas studijas susimąstysi apie tolimesnes studijas, jokių abejonių kilti neturėtų – veikla su akademiniu mentoriumi tau tikrai išeis į naudą. Drąsiai bendrauk su savo akademiniu mentoriumi ir būdamas žemesniuose studijų kursuose – jis tau pagelbės individualaus studijų plano, modulių pasirinkimo, papildomos ir profesinės praktikos pasirinkimo, baigiamojo projekto tematikos pasirinkimo ir kitais aktualiais klausimais.

Išnaudok visas universiteto teikiamas galimybes. Dalyvavimas mentorystės programoje ne tik palengvins studijas, bet ir dar labiau į jas įtrauks.

Sandra

Fakulteto mentorystės koordinatorė

Sandra Krikštanavičiūtė

sandra.krikstanaviciute@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku