Rask studijas

Statybos inžinerija

Studijų programos vadovas – Donatas Rekus. El. p. donatas.rekus@ktu.lt;

Studijų programos

Niekas kitas apie žmonijos evoliuciją nepasako daugiau, negu statyba. Tai viena iš seniausias tradicijas turinčių mokslo sričių, kuri, paradoksaliai, yra priversta nuolat išrasti save iš naujo, keistis, diktuoti naujas tendencijas ir prisitaikyti prie modernėjančio pasaulio.

Bene didžiausias šių laikų inžinierių iššūkis – kaip efektyviausiai naudoti skaitmeninius įrankius (pastatų informacinį modeliavimą, 3D spausdinimą ir kt.), kurie suteikia galimybę sudėtingiausias konstrukcijas kurti greitai ir tausojančiai, tiksliai įgyvendinant visuomenės ir asmenybių poreikius.

Tačiau apie viską nuo pradžių. Studijuodami KTU susipažinsite su pagrindiniais statinių projektavimo, statybos, įrengimo ir eksploatavimo procesais. Tai bendrosios, tačiau esminės žinios, kurios leis pasirinkti norimą specializaciją vėlesniuose studijų metuose ir daugiau dėmesio sutelkti į konstrukcijų, technologijų ar pastatų inžinerinių sistemų kryptis. Kartu su architektūros programos studentais dalyvausite Jungtinio projekto modulyje, kurio metu dirbsite komandose, bendradarbiausite su profesionalais ir įgysite praktinės statybos inžinerijos patirties. Daugiau apie Jungtinį projektą šiame vaizdo įraše. Studentų projektus galite apžiūrėti Kauno miesto skaitmeniniame dvynyje.

Ką veikia statybos inžinierius? Išsamiau šiame vaizdo įraše.

Studijų pristatymas bei atsakymai į moksleivių klausimus šiame įraše bei dokumente.

Architektūra

Studijų programos vadovė Jūratė Kamičaitytė. El. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

Studijų programos

Architektūros reikšmė pasauliui yra neginčijama. Tai erdvių menas ir mokslas, kuriantis miestų tapatybę, apsprendžiantis paveldą ir formuojantis kultūrą. Pagrindinė architekto užduotis – sukurti pastatą arba erdvę žmogui, kuri būtų funkcionali, saugi ir estetiška. Tačiau KTU absolventai žino, kad pastatas nėra tik vieta, kurioje gyvena ar dirba žmonės – tai svarbi aplinkos dalis, daranti didžiulę įtaką tam, kaip mes gyvename. Pasitelkę šiuolaikines technologijas bei išmanydami istorinius, estetinius, sociokultūrinius ir ekologinius kontekstus architektai gali kurti bet kokios paskirties statinius, formuoti kraštovaizdį, analizuoti ir projektuoti ateities erdves.

Studijuodami KTU Statybos ir architektūros fakultete kartu su statybos inžinerijos programos studentais dalyvausite Jungtinio projekto modulyje, kurio metu dirbsite komandose, bendradarbiausite su profesionalais ir įgysite praktinės architekto patirties. Daugiau apie Jungtinį projektą šiame vaizdo įraše. Studentų projektus galite apžiūrėti Kauno miesto skaitmeniniame dvynyje.

Norint studijuoti architektūros studijose reikia išlaikyti stojamąjį meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą. Šiemet jis organizuojamas liepos 21 d. Daugiau informacijos – stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Reigistracija į egzaminą vyksta LamaBPO sistemoje nuo birželio 1 d.

Ką veikia architektas? Išsamiau šiame vaizdo įraše.

Studijų pristatymas bei atsakymai į moksleivių klausimus šiame įraše bei dokumente.

Pasiruošk studijoms

Architektūra

Studijų programos vadovė Jūratė Kamičaitytė. El. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

Studijų programos

Tai – viena iš tų fundamentalių mokslo sričių, be kurios pasaulis, tiesiogine žodžio prasme, nustotų augti ir vystytis. Gilindami savo architektūros išmanymą magistrantūros studijose tikrai nesustosite ir jūs: augs jūsų gebėjimas pagrįsti kūrybines idėjas, atlikti mokslinius tyrimus, projektavimo bei planavimo užduotis. Dėl to jūsų lauks darbas architektūros ar teritorijų planavimo įstaigose, savarankiškas verslas arba šviesi mokslinė karjera.

Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai

Studijų programos vadovas – Donatas Rekus. El. p. donatas.rekus@ktu.lt;

Studijų programos

Dar visai neseniai žmonėms terūpėjęs tvirtumas ar šiluma pastatuose, šiais laikais tėra viena iš svarbių dalių. Šiandien modernus pastatas privalo būti energetiškai efektyvus, o pageidautina – ir naudojantis atsinaujinančios energijos šaltinius. Ir visa tai turi būti būti daroma vadovaujantis darnumo principais, apgalvojat kaip statinys gali būti maksimaliai draugiškas aplinkai ir jo gyvavimo ciklas atitiktų žiedinės ekonomikos principus. Griežtėjantys pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai tik didina juos išmanančių specialistų poreikį. Šių magistrantūros studijų metu įgysite ateičiai būtinas kompetencijas, o visų svarbiausia – novatorišką statybų suvokimą.

Statybos valdymas 

Studijų programos vadovas – Donatas Rekus. El. p. donatas.rekus@ktu.lt;

Studijuok

Kompleksiškoje statybų industrijoje kiekvienas netikslus žingsnis gali būti lemiamas, kelyje link projekto įgyvendinimo. Statybos valdymo ekspertai užima esminę rolę kokybės procesų įgyvendinime nuo pat projekto pradžios iki pabaigos. Tai – koordinatoriai, užtikrinantys sklandų susijusių organizacijų veikimą ir maksimalų užsakovo lūkesčių pateisinimą, taikantys statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS) žinias.

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

Studijų programos vadovas – Donatas Rekus. El. p. donatas.rekus@ktu.lt;

Studijų programos

Šios profesijos atstovams itin svarbus kompleksiškas, platus požiūris bei erudicija – būsimi inžinieriai ne tik sužinos, bet ir kurs naujas žinias apie novatoriškas statybų technologijas, spręs statybų srities problemas, įgyvendins realius projektus.

Studijų metu gilinsite žinias į įvairių rūšių statybinių konstrukcijų projektavimą, jų tyrimų metodus. Susipažinsite su naujausiomis statybinių gaminių technologijomis ir kokybės užtikrinimo būdus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Kęstutis Zaleckis
e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarpdalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Dr. Kęstutis Baltakys  

e. p. kestutis.baltakys@ktu.lt          

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūroje vykdomų disertacijų tematikos aktualios Lietuvos ir tarptautiniu mastu, jos susietos su Statybos ir architektūros fakulteto bei Architektūros ir statybos instituto vykdoma moksline veikla. Doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Padaliniuose sukomplektuoti pagrindiniai tyrimams reikalingi prietaisai ir įrenginiai. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Per studijų laikotarpį doktorantai įgyja praktinę tyrimų, gautų rezultatų apdorojimo ir jų tolimesnio pritaikymo patirtį. Doktorantai turi galimybę bendrauti su gamintojų atstovais, todėl iš jų gauna išsamią praktinę informaciją apie medžiagas ir gaminius. Dauguma statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.

 

Mentorystės programa

Studijų projektai

Statybos ir architektūros fakultetas