Studijos

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) siūlomos statybos srities rinkos poreikius atliepiančios studijos, kuriose didelis dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms (BIM, LEED). Fakultete skatinamas tarptautiškumas bei kosmopolitiška aplinka. Studijos orientuotos į praktinę statybos inžinerijos ir architektūros veiklą, darbą komandoje, taikant šiuolaikinius didaktikos metodus. KTU SAF gali didžiuotis alumnų darbais, puošiančiais įvairias pasaulio vietoves.

Rask studijas

Architektūra – tai meno ir technologijos samplaika. Kūrybiškas erdvių, kuriose gyvename, dirbame ar ilsimės projektavimas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas bei suprantant tiek istorinę, tiek estetinę aplinką ir kontekstą.

Architektūros vientisųjų studijų absolventas gebės rengti ir vizualizuoti inovatyvius architektūrinio projektavimo ir urbanistinio planavimo sprendimus, kurti gyvenamosios, visuomeninės, inžinerinės, pramoninės ir kitų paskirčių statinius. Absolventas taip pat gebės formuoti kraštovaizdį, remiantis pažangiausiomis technologijomis ir sociokultūrinio ir ekologinio konteksto ypatumais bei analizuoti ir projektuoti erdves ir pastatus, atsižvelgiant į vartotojo poreikius.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

Programos pristatymas:

Statyba yra viena iš seniausias tradicijas žmonijos istorijoje turinčių sričių. Nenuostabu, kad tai sritis, kurioje itin sparčiai diegiamos moderniausios 3D, 4D, 5D informacinės technologijos. Statinių idėjos ir projektai gimsta kompiuterinėse programose, perkeliamos į virtualią realybę apsižvalgymui, realizuojant projektą statybos aikštelėje dirba vis daugiau robotizuotos įrangos ar statiniai tiesiog atspausdinam 3D spausdintuvais. Naujausias iššūkis inžinieriams – kaip efektyviai panaudoti statybos proceso skaitmeninimo įrankius.

Europos sąjungoje statybos sektorius sukuria vidutiniškai 9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Užimtumo tarnybos duomenimis, statybos inžinierių darbas yra gerai apmokamas, jų įsidarbinamumo rodikliai – vieni aukščiausių Lietuvoje.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Architektūros magistrantūros studijų programos absolventas žinos, kaip visapusiškai pagrįsti savo kūrybos idėjas projektuojant pastatus arba urbanistinius kompleksus bei kvalifikuotai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus. Taigi galės atlikti tiriamąjį, architektūrinio ir urbanistinio projektavimo, teritorijų planavimo, vadybinio pobūdžio darbą architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, mokslinio tyrimo organizacijose bei užsiimti savarankiška architektūrinio ir urbanistinio projektavimo ir teritorijų planavimo veikla.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

 

Programos pristatymas:

Magistrantūros studijų programa Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai skirta asmenims, baigusiems pagrindinių (bakalauro) Statybos inžinerijos, Statybų technologijų, Pastatų inžinerinių sistemų ar Energijos inžinerijos krypties studijų programas. Studijos skirtos ugdyti tiriamuosius gebėjimus ir sisteminį mastymą, išlaikant stiprų taikomąjį studijų pobūdį. Programa orientuota į tvaraus pastato vystymo kompetencijų ugdymą. Absolventas galės kompleksiškai analizuoti ir vertinti pastatų mikroklimatą, pastatų atitiktį darniosios statybos principams, energijos sąnaudas, projektuoti energetiškai efektyvių pastatų inžinerines sistemas, išmanys atsinaujinančių energijos šaltinių akumuliavimo, perdavimo ir naudojimo technologijas, sistemų valdymo principus, gebės atlikti modernių inžinerinių sistemų techninę priežiūrą bei pastato energetinio efektyvumo ekspertizę.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Statybos valdymas – statybos inžinerijos krypties programa, kurioje įgysite statybos projektų valdymo, įmonių valdymo, statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS)  žinių; gebėjimų užtikrinti kokybės valdymą statybos procesų metu, taikyti BIM ir GIS technologijas vykdant statybos projektus, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus praktiškai taikyti rengiant objekto statybos projektinius sprendimus.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Pažangios statybos technologijos, skaitmeninė statyba, Europos politika darnaus vystymosi ir energijos taupymo aspektais verčia statybos dalyvius tapti statybos eruditais, kurie turėtų ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokėtų analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus. Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija – tai moksliniais tyrimais grįstos tarptautinio lygio studijos, kurių metu kuriamos ir perduodamos žinios bei novatoriškos technologijos darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtotei, čia  formuojama atvira talentams ir lyderiams, įkvepianti kūrybinė aplinka.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarp dalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Kęstutis Zaleckis
e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Statybos inžinerijos doktorantūros studijų programa atitinka tokias atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Statybų inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos statybos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių statybos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Dr. Kęstutis Baltakys  

e. p. kestutis.baltakys@ktu.lt          

 

 

Galimybės moksleiviams

Pasiruoškite architektūros studijoms

Kviečiame visus svajojančius apie architekto studijas KTU Statybos ir architektūros fakultete kartu pasiruošti stojamiesiems bei susipažinti su architekto darbu. Fakultete kiekvienais metais organizuojame Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadą, kurioje galėsite įvertinti savo gebėjimus. Taip pat rengiame piešimo kursus „Trys laipteliai“ bei organizuojame 5 dienų vasaros stovyklą „Architektūros akademija“.

Rodyti Daugiau

Pasikvieskite SAF komandą į savo mokyklą

KTU Statybos ir architektūros fakulteto komanda pasiruošusi atvykti pas 10-12 klasių moksleivius ir per linksmus užsiėmimus supažindinti su statybos inžinerija, pastatų inžinerinėmis sistemomis bei architektūra.

Registruotis

Studijų projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku