Studijos

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) siūlomos statybos srities rinkos poreikius atliepiančios studijos, kuriose didelis dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms (BIM, LEED). Fakultete skatinamas tarptautiškumas bei kosmopolitiška aplinka. Studijos orientuotos į praktinę statybos inžinerijos ir architektūros veiklą, darbą komandoje, taikant šiuolaikinius didaktikos metodus. KTU SAF gali didžiuotis alumnų darbais, puošiančiais įvairias pasaulio vietoves.

Rask studijas

Architektūros reikšmė pasauliui yra neginčijama. Tai erdvių menas ir mokslas, kuriantis miestų tapatybę, apsprendžiantis paveldą ir formuojantis kultūrą. Pagrindinė architekto užduotis – sukurti pastatą arba erdvę žmogui, kuri būtų funkcionali, saugi ir estetiška. Tačiau KTU absolventai žino, kad pastatas nėra tik vieta, kurioje gyvena ar dirba žmonės – tai svarbi aplinkos dalis, daranti didžiulę įtaką tam, kaip mes gyvename. Pasitelkę šiuolaikines technologijas bei išmanydami istorinius, estetinius, sociokultūrinius ir ekologinius kontekstus architektai gali kurti bet kokios paskirties statinius, formuoti kraštovaizdį, analizuoti ir projektuoti ateities erdves.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

Programos pristatymas:

Niekas kitas apie žmonijos evoliuciją nepasako daugiau, negu statyba. Tai viena iš seniausias tradicijas turinčių mokslo sričių, kuri, paradoksaliai, yra priversta nuolat išrasti save iš naujo, keistis, diktuoti naujas tendencijas ir prisitaikyti prie modernėjančio pasaulio.

Bene didžiausias šių laikų inžinierių iššūkis – kaip efektyviausiai naudoti skaitmeninius įrankius (pastatų informacinį modeliavimą, 3D spausdinimą ir kt.), kurie suteikia galimybę sudėtingiausias konstrukcijas kurti greitai ir tausojančiai, tiksliai įgyvendinant visuomenės ir asmenybių poreikius.

Tačiau apie viską nuo pradžių. Studijuodami KTU susipažinsite su pagrindiniais statinių projektavimo, statybos, įrengimo ir eksploatavimo procesais. Tai bendrosios, tačiau esminės žinios, kurios leis pasirinkti norimą specializaciją vėlesniuose studijų metuose ir daugiau dėmesio sutelkti į konstrukcijų, technologijų ar pastatų inžinerinių sistemų kryptis.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Tai – viena iš tų fundamentalių mokslo sričių, be kurios pasaulis, tiesiogine žodžio prasme, nustotų augti ir vystytis. Gilindami savo architektūros išmanymą magistrantūros studijose tikrai nesustosite ir jūs: augs jūsų gebėjimas pagrįsti kūrybines idėjas, atlikti mokslinius tyrimus, projektavimo bei planavimo užduotis. Dėl to jūsų lauks darbas architektūros ar teritorijų planavimo įstaigose, savarankiškas verslas arba šviesi mokslinė karjera.

Studijų programos vadovė

Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

e. p. jurate.kamicaityte@ktu.lt

tel. +370 614 77082

 

Programos pristatymas:

Dar visai neseniai žmonėms terūpėjęs tvirtumas ar šiluma pastatuose, šiais laikai tėra viena iš svarbių dalių. Šiandien modernus pastatas privalo būti energetiškai efektyvus, o pageidautina – ir naudojantis atsinaujinančios energijos šaltinius. Griežtėjantys pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai tik didina juos išmanančių specialistų poreikį. Šių magistrantūros studijų metu įgysite ateičiai būtinas kompetencijas, o visų svarbiausia – novatorišką statybų suvokimą.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Kompleksiškoje statybų industrijoje kiekvienas netikslus žingsnis gali būti lemiamas kelyje link projekto įgyvendinimo. Statybos valdymo ekspertai užima esminę rolę kokybės procesų įgyvendinime nuo pat projekto pradžios iki pabaigos. Tai – koordinatoriai, užtikrinantys sklandų susijusių organizacijų veikimą ir maksimalų užsakovo lūkesčių pateisinimą, taikantys statybos skaitmeninio modeliavimo (BIM) ir geoinformacinių sistemų (GIS) žinias.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Tarptautinio lygio studijos, kuriose svarbus kompleksiškas, platus požiūris bei erudicija – būsimi inžinieriai ne tik sužinos, bet ir kurs naujas žinias apie novatoriškas statybų technologijas, spręs statybų srities problemas, įgyvendins realius projektus.

Studijų programos vadovas

Donatas Rekus

e. p. donatas.rekus@ktu.lt

tel. +370 659 20814

Programos pristatymas:

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarp dalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Kęstutis Zaleckis
e. p. kestutis.zaleckis@ktu.lt

Statybos inžinerijos doktorantūros studijų programa atitinka tokias atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Statybų inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos statybos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių statybos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Dr. Kęstutis Baltakys  

e. p. kestutis.baltakys@ktu.lt          

 

 

Galimybės moksleiviams

Pasiruoškite architektūros studijoms

Kviečiame visus svajojančius apie architekto studijas KTU Statybos ir architektūros fakultete kartu pasiruošti stojamiesiems bei susipažinti su architekto darbu. Fakultete kiekvienais metais organizuojame Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadą, kurioje galėsite įvertinti savo gebėjimus. Taip pat rengiame piešimo kursus „Trys laipteliai“ bei organizuojame 5 dienų vasaros stovyklą „Architektūros akademija“.

Rodyti Daugiau

Pasikvieskite SAF komandą į savo mokyklą

KTU Statybos ir architektūros fakulteto komanda pasiruošusi atvykti pas 10-12 klasių moksleivius ir per linksmus užsiėmimus supažindinti su statybos inžinerija, pastatų inžinerinėmis sistemomis bei architektūra.

Registruotis

Studijų projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku