Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras

Kviečiame naudotis Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, kuris Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituotas atlikti daugelio statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų bandymus, paslaugomis.

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorija įkurta 1961 metais kaip mokslinė laboratorija. 1991 m. laboratorija buvo atestuota atlikti statybinių medžiagų ir gaminių kokybės bandymus ir jų sertifikavimą, gamybos procesų parametrų matavimus ir technologinių linijų atestavimą. 1994 m. šiai laboratorijai suteiktas Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorijos statusas, ir ji tapo savarankišku statybos fakulteto padaliniu. 2005 m. Laboratorijos pagrindu įkurtas Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras. Šiuo metu centrui vadovauja dr. Algirdas Augonis.

Nuo 1999 m Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotas pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025 atlikti įvairių statybos produktų bandymus ir teikti išvadas apie jų savybių atitikimą keliamiems reikalavimams. Centro išduodami akredituotos veiklos protokolai pripažįstami tarptautiniu mastu, kadangi veikla patvirtinta pagal ILAC daugiašalių pripažinimo susitarimą nuo 2018 m.

Akredituotame tyrimų centre nuolat vykdomi mokslinės veiklos ir eksperimentinės plėtros projektai, susiję su betoninių ir gelžbetoninių, medienos gaminių gamybos technologių tobulinimu. Sprendžiamos įvairių antrinių žaliavų (pelenų, įvairių inertinių mikroužpildų, plastiko, kartono ir kt.) panaudojimo galimybės naujų statybos produktų kūrime ir gamyboje. Teikiamos mokslinės ir praktinės konsultacijos ir ruošiamos rekomendacijos Lietuvos ir užsienio (Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, Suomija) gamybinėms ir statybinėms įmonėms bei bandymų laboratorijoms. Tyrimų centras, turėdamas atestuotus ekspertus, atlieka įvairių konstrukcijų ekspertizes, teikia išvadas ir rekomendacijas. Siekdamas užtikrinti aukščiausio lygio atliekamų tyrimų kokybę nuolat dalyvauja tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose PT „Proficiency testing“.

Centras pirmasis Lietuvoje dar 2012 m. akreditavosi atlikti bandymus savaime sutankėjančio betono srityje pagal LST EN 12350-8…12 standartus. Būtent toks betono mišinys geba užpildyti itin tankiai armuotas konstrukcijų vietas ir suformuoti idealaus lygumo betono paviršių. Tai suteikia naujas projektavimo galimybes projektuotojams ir architektams, ir vis užima didesnę gaminamo betono mišinio dalį tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu.

Vienintelis Lietuvoje atlieka betono gaminių dilumo bandymus pagal LST EN 1338, priedas G,LST EN 13892-3 „Bohme“ bandymas. Tai leidžia įmonėms sertifikuoti betono gaminius dilumo klasėms XM1…XM3 pagal LST 1974. Taip pat vienintelis Lietuvoje atlieka betono atsparumo šalčiui bandymus pagal švedų standartą SS 137244 „Sluoksniavimasis šaldant“. Tai ypač aktualu Lietuvos statybos produktų gamintojams eksportuojantiems gaminius į Skandinavijos šalis.

2016 m. Centras sukūrė ir akreditavo betono šarminės korozijos nustatymo metodika „BŠK-1/2016“. Ši bandymo metodika yra taikoma nustatant įvairių betono sudėčių bandinių atsparumą betono šarminei korozijai, kurios skirtos eksploatuoti natūraliose lauko sąlygose arba patalpų viduje esant padidintam konstrukcijos drėgniui.

Centras nuolat dalyvaudamas mokslinių tyrimų ir ekspertinių vertinimų srityje, Lietuvoje ir Baltijos šalyse, bei vieni pirmųjų Europoje išplėtė akreditacijos sritį naujais ir jau anksčiau buvusiais su aplinkos tarša ir CO2 poveikiu susijusiais standartais: LST EN 12390-10, LST EN 14630, LST EN 13295.

Kontaktai

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras

Studentų g. 48 – 276, LT-51367 Kaunas

Mob. tel. +370 698 47880
Tel. +370 (37) 455 120;

El. p. tyrimu.centras@ktu.lt

Dr. Algirdas Augonis

Centro vadovas

Algirdas Augonis

Apklausa

Kviečiame įvertinti mūsų darbą ir atsakyti į keletą klausimų. Padėkite mums tobulėti ir pasiūlyti Jums dar geresnes paslaugas.

 

Mokslas

  • Tyrimų centre vykdomi mokslinės veiklos ir eksperimentinės plėtros projektai, susiję su betoninių ir gelžbetoninių gaminių technologijos tobulinimu. Teikiamos mokslinės ir praktinės konsultacijos ir ruošiamos rekomendacijos gamybinėms ir statybinėms įmonėms. Rezultatai diegiami Lietuvos statybos pramonės įmonėse. Tyrimų centras, turėdamas savo gretose atestuotus ekspertus, atlieka įvairių konstrukcijų ekspertizes, teikia išvadas ir rekomendacijas.
  • Nuo 2012m. tyrimų centras vertina vis didesnio užsakovų dėmesio sulaukiančio savaime susitankinančio betono mišinio (self-compacting concrete) savybes pagal LST EN 12350.8…12 standartus. Būtent toks betono mišinys geba užpildyti itin tankiai armuotas konstrukcijų vietas ir suformuoti idealaus lygumo betono paviršių. Tai suteikia naujas projektavimo galimybes projektuotojams ir architektams.
  • KTU tyrimų centras Lietuvoje atlieka betono gaminių dilumo bandymus pagal LST EN 1338:2003, priedas G. Tai leidžia įmonėms sertifikuoti betono gaminius dilumo klasėms XM1…XM3 pagal LST 1974:2012. Taip pat vienintelis Lietuvoje atlieka betono atsparumo šalčiui bandymus pagal švedų standartą SS 13 72 44:2005 „Sluoksniavimasis šaldant“. Tai ypač aktualu Lietuvos statybos produktų gamintojams eksportuojantiems gaminius į Skandinavijos šalis.
  • 2016 m. Centras sukūrė ir akreditavo betono šarminės korozijos nustatymo metodika „BŠK-1/2016“. Ši bandymo metodika yra taikoma nustatant įvairių betono sudėčių bandinių atsparumą betono šarminei korozijai, kurios skirtos eksploatuoti natūraliose lauko sąlygose arba patalpų viduje esant padidintam konstrukcijos drėgniui.
  • Centras nuolat dalyvaudamas mokslinių tyrimų ir ekspertinių vertinimų srityje, Lietuvoje ir Baltijos šalyse, bei vieni pirmųjų Europoje išplėtė akreditacijos sritį naujais ir jau anksčiau buvusiais su aplinkos tarša ir CO2poveikiu susijusiais standartais: LST EN 12390-10, LST EN 14630, LST EN 13295.

Dalyvauja MTEP mokslinių projektų vykdyme, kurie remiami Europos sąjungos fondų:

2021 – 2024 m. Sutartis NR. 04-02 / SV9-3990 „Vandeniui pralaidžių dangos konstrukcijų su skirtingomis poliuretano dangomis funkcionavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos“, Europos sąjungos remiamas projektas, vertė 180.000 Eur.

2020 – Sutartis Nr. SV9-2970 „Savaime atsinaujinančio torkretbetonio sukūrimas ir jo struktūros įtaka hidroizoliacinėms savybėms“ (MTEP darbai).

2020 – Sutartis Nr. SV9-2840 „Savaime atsinaujinančio betono, išskiriančio sumažintą šilumos kiekį, sukūrimas“ (MTEP darbai).

2019 – 2022 m. Sutartis Nr. SV5-0340 „Torkretbetonio produktų sukūrimas panaudojant vietines žaliavas” (toliau – Projektas) paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonę „Intelektas“. Vertė beveik 100.000 Eur.

2017 – 2018 m. MITA finansavimo priemonę „Inočekiai“ kartu su UAB „SCHOMBURG BALTIC“ parengtas mokslinis darbas „Vandeniui nelaidaus betono su kristalizaciniu priedu panaudojant skirtingus cementus ir vietines trupinto betono atliekas tyrimai“ Paraiškos kodas: 01.2.1-MITA-K-824-01.

2016 – 2017 m. Sutartis Nr. SV9-0705 (MTEP) „Didinančio atsparumą šarminei korozijai betono, modifikuoto degto skalūno ir lakiųjų pelenų cementu, sukūrimas“.

 

Doktorantai

 

Prašymų forma

Norėdami užsakyti Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro pasaugas užpildykite prašymą ir jį atsiųskite adresu Studentų g. 48 – 276, LT-51367 Kaunas ar el. paštu tyrimu.centras@ktu.lt

Jei kyla klausimų ar reikia patarimo, kreipkitės mob. tel. +370 69847880; tel. +370 (37) 455 120 ar paštu tyrimu.centras@ktu.lt

 

Akredituota veikla

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir yra akredituotas atlikti užpildų, skiedinių, betonų, mūro gaminių, betoninių aplinkos tvarkymo elementų, betono ir gelžbetonio gaminių, natūralios ir klijuotos medienos konstrukcijų bandymus bei ėminių ėmimą, ir gamtinio akmens, betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų, mineralinių užpildų ir cemento bandymus.

 

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 1999-12-01