Statybos ir architektūros fakultetas

Fakultete vykdomos aukšto lygio bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos bei moksliniai tyrimai statybos inžinerijos bei architektūros srityse.

Rask studijas

Vizija

Tvirtas pozicijas Statybos inžinerijos ir Architektūros kryptyse Europoje užimantis fakultetas, vykdantis aukštos kokybės studijas ir mokslinę veiklą.

Misija

Vykdyti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstas tarptautinio lygio Statybos inžinerijos ir Architektūros krypčių studijas, prisidėti prie šaliai ir regionui aktualių tvarios aplinkos tikslų įgyvendinimo vykdant mokslinę ir konsultacinę veiklą, rengiant aukštos kvalifikacijos architektus ir statybos inžinierius.

Vertybės

Komandinis darbas ir bendradarbiavimas
Abipusė pagarba ir tolerancija
Sąžiningumas ir etika

Suteikiame studentams žinias apie naujausias technologijas statybų srityje, skatiname tarptautiškumą dalyvaujant mobilumo programose ir įtraukiame verslo partnerius į studijų procesą.

Fakultete dirba aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos ir architektūros sričių profesionalai, kurie savo žinias ir gebėjimus pritaiko tiek studijų tiek mokslo srityse.

Studijų programose taikomi pažangūs studijų metodai ir inovatyvios technologijos: jungtiniai semestro projektai, „studio“ metodas, BIM (Statinio informacinis modeliavimas), į studijų procesą įtraukiami užsienio specialistai/dėstytojai.

Fakultete plėtojami technologijos ir humanitarinių mokslų bei menų tyrimai, atliekami užsakomieji darbai. Tyrimus vykdo apie 100 pedagogų ir mokslo darbuotojų.

Kviečiame naudotis mūsų mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais ir Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, kuris Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituotas atlikti daugelio statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų bandymus, paslaugomis.

2019 m. fakultete buvo atidarytas „Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras”.

1922 m. įkūrus Universitetą Technikos fakultete buvo įkurtas Statybos skyrius. Statybos skyriaus dėstytojai daug dėmesio skyrė vadovėlių ir mokomosios literatūros lietuvių kalba rengimui. Pirmasis vadovėlis buvo išleistas 1923 m. „Statybos medžiagų technologija“ autorius P.Juodelė.

Statybos ir architektūros fakultetas įkurtas 1940m. liepos 26d. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) Universitete.

Fakultetas didžiuojasi turtinga ir įdomia istorija, žymiais meno ir mokslo veikėjais, tokiais kaip dailininkais prof. A. Žmuidzinavičiumi, doc. K. Šimoniu, mokslininkais – akademikais prof. S. Kolupaila, prof. P. Jodele ir kitais, dirbusiais fakultete.

Šiuo metu fakultete dirba stiprūs architektūros, pastatų inžinerinių sistemų, statybos inžinerijos specialistai.

KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekoratyvinis logotipas fakulteto 80-mečiui pažymėti.

2020 metais KTU Statybos ir architektūros fakultetas mini fakulteto įkūrimo 80-metį. Ilgą ir spalvingą istoriją turintis fakultetas per šį laikotarpį parengė daugiau nei 15 tūkstančių Statybos inžinerijos ir architektūros specialistų.

KTU Muziejus apie fakultetą parengė ir virtualią parodą. Ją galite peržiūrėti štai ČIA.

Specialiai šiai progai sukurtą meninį-dokumentinį filmą galite rasti ČIA.

Kviečiame prisidėti prie KTU Statybos ir architektūros fakulteto veiklų, studentų skatinimo ir materialinės bazės gerinimo. Sužinokite kaip, paspaudę šią nuorodą.

Kartu galime daugiau!

Kviečiame prisidėti prie KTU Statybos ir architektūros fakulteto veiklų, studentų skatinimo ir materialinės bazės gerinimo.

Sužinokite daugiau apie FSA STATIUS veiklą KTU SA tinklalapyje.

Medijos

 

Partneriai ir bendradarbiavimas