Mokslas

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) plėtojami technologijų ir humanitarinių mokslų tyrimai, kuriuos vykdo apie 100 pedagogų ir mokslo darbuotojų. Fakultete išvystyta mokslo ir verslo integracija – suteikiama galimybė verslui naudotis pažangiausiais technologiniais sprendimais ir teikiamomis paslaugomis.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Kultūrinė ir erdvinė aplinka prof. dr. Kęstutis Zaleckis
Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos prof. dr. Danutė Vaičiukynienė
Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje prof. dr. Fokaides, Paris A.
Kiti statybos ir architektūros akademiniai darbuotojai
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius metus buvo apgintos šios disertacijos:

Pavardė, vardas Kryptis Gynimo data Mokslinis vadovas Disertacijos pavadinimas
Ignacio Villalón Fornés T002 2022-01-07 Vaičiukynienė D. Fosfogipso rišamosios medžiagos pagrindinių savybių pagerinimas naudojant liejimo bei presavimo formavimo metodus
Marius Ivaškevičius H003 2021-12-17 Zaleckis K. Urbanistinės formos kaip atminties talpyklos įtaka socialiam kapitalui
Ingrida Povilaitienė H003 2021-07-02 Kamičaitytė J. Miestovaizdžio identiteto vertinimas ir modeliavimas
Tadas Lisauskas T002 2021-04-27 Augonis M. Lenkiamų gelžbetonių sijų, sustiprintų anglies plaušu, tyrimai
Erika Zaleskienė H003 2019-09-26 Gražulevičiūtė-Vileniškė I. Miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių tyrimas ir integralaus valdymo modelis (Lietuvos pavyzdžiu)
Vytautas Bocullo 
T002 2019-08-27 Vaičiukynienė D. Geopolimerinio betono iš pramonės atliekų struktūros ir savybių tyrimas
Laura Stasiulienė T002 2018-06-19 Jurelionis A. Kompleksinis pastatų mikroklimato sistemų poveikis lakiųjų organinių junginių koncentracijai žmogaus įkvepiamame ore
Tadas Zingaila T002 2018-06-18 Augonis M. Lenkiamųjų kompozitinių gelžbetoninių elementų su ypač stipraus betono sluoksniu mechaninių savybių tyrimai
Eglė Klumbytė T002 2018-05-31 Bliūdžius R. Savivaldybės gyvenamųjų pastatų ūkio valdymo modelio sukūrimas ir pritaikymas
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Vienas efektyviausių būdų stiprinti mokslo ir verslo integraciją – didinti bendradarbiavimą. Kviečiame naudotis mūsų mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais, geriausių absolventų duomenų baze, kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Kviečiame naudotis Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, kuris Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituotas atlikti daugelio statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų bandymus, paslaugomis.

KTU Atviros prieigos centras

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

Bølling, Anette Kocbach; Sripada, Kam; Becher, Rune; Bekö, Gabriel. Phthalate exposure and allergic diseases: review of epidemiological and experimental evidence // Environment international. 2020, vol. 139, p. 81-92. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105706. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 7,577; AIF: 4,313; IF/AIF: 1,756; Q1] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,125]
Panteli, Christiana; Kylili, Angeliki; Fokaides, Paris A. Building information modelling applications in smart buildings: from design to commissioning and beyond: a critical review // Journal of cleaner production. 2020, vol. 265, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121766. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,246; AIF: 5,584; IF/AIF: 1,297; Q1] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,166] 19. [S1; NL]
Vaičiukynienė, D.; Pundienė, I.; Kantautas, A.; Augonis, A.; Janavičius, E.; Vaičiukynas, V.; Alobeid, J. Synergistic effect of dry sludge from waste wash water of concrete plants and zeolitic by-product on the properties of ternary blended ordinary Portland cements // Journal of cleaner production. 2020, vol. 244, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118493. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,246; AIF: 5,584; IF/AIF: 1,297; Q1] [M.kr.: T 002, T 005] [Indėlis: 0,432] 27. [S1; GB]
Grinys, Audrius; Augonis, Algirdas; Daukšys, Mindaugas; Pupeikis, Darius. Mechanical properties and durability of rubberized and SBR latex modified rubberized concrete // Construction and building materials. 2020, vol. 248, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118584. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,419; AIF: 3,876; IF/AIF: 1,140; Q1] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 1,000]
Adhikary, Suman Kumar; Rudžionis, Žymantas; Vaičiukynienė, Danutė. Development of flowable ultra-lightweight concrete using expanded glass aggregate, silica aerogel, and prefabricated plastic bubbles // Journal of building engineering. 2020, vol. 31, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101399. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,379; AIF: 3,177; IF/AIF: 1,063; Q1] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 1,000]
Zdankus, T.; Cerneckiene, J.; Jonynas, R.; Stelmokaitis, G.; Fokaides, P. A. Experimental investigation of a wind to thermal energy hydraulic system // Renewable energy. 2020, vol. 159, p. 140-150. DOI: 10.1016/j.renene.2020.05.175. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,274; AIF: 6,063; IF/AIF: 1,034; Q1] [M.kr.: T 006, T 002] [Indėlis: 0,700]
Tsagarakis, K. P.; Efthymiou, L.; Michopoulos, A.; Mavragani, A.; Anđelković, A. S.; Antolini, F.; Bacic, M.; Bajare, D.; Baralis, M.; Bogusz, W.; Burlon, S.; Figueira, J.; Genç, M. S.; Javed, S.; Jurelionis, A.; Koca, K.; Ryżyński, G.; Urchueguia, J. F.; Žlender, B. A review of the legal framework in shallow geothermal energy in selected European countries: need for guidelines // Renewable energy. 2020, vol. 147, pt. 2, p. 2556-2571. DOI: 10.1016/j.renene.2018.10.007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,274; AIF: 6,063; IF/AIF: 1,034; Q1] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,052]
Bratuškins, Ugis; Zaleckis, Kęstutis; Treija, Sandra; Korolova, Alisa; Kamičaitytė, Jūratė. Digital information tools for urban regeneration: capital’s approach in theory and practice // Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 19, p. 1-16. DOI: 10.3390/su12198082. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,576; AIF: 5,046; IF/AIF: 0,510; Q2] [M.kr.: H 003] [Indėlis: 0,400]
Grazuleviciute-Vileniske, Indre; Seduikyte, Lina; Teixeira-Gomes, Armanda; Mendes, Ana; Borodinecs, Anatolijs; Buzinskaite, Deimante. Aging, living environment, and sustainability: what should be taken into account? // Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 5, p. 1-13. DOI: 10.3390/su12051853. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,576; AIF: 5,046; IF/AIF: 0,510; Q2] [M.kr.: H 003, T 002] [Indėlis: 0,502]
Martinavičius, Deividas; Augonis, Mindaugas; Arruda, Mário Rui Tiago. Experimental and analytical study on local buckling behavior of the concrete-filled thin-walled welded steel columns // Periodica polytechnica civil engineering. 2020, vol. 64, iss. 3, p. 917-927. DOI: 10.3311/PPci.15705. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,140; AIF: 2,918; IF/AIF: 0,390; Q3] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,667]