Mokslas KTU SAF

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) plėtojami technologijų ir humanitarinių mokslų tyrimai, kuriuos vykdo apie 100 akademinių ir mokslo darbuotojų. Fakultete išvystyta mokslo ir verslo integracija – suteikiama galimybė verslui naudotis pažangiausiais technologiniais sprendimais ir teikiamomis paslaugomis. Fakultete aktyviai veikia 3 mokslo grupės, turime 2 vidinius centrus (Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros bei Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų) kurie aktyviai prisideda prie mokslinės veiklos. Prie fakulteto mokslinių projektų aktyviai prisideda ir doktorantai.

Kiekvienais metais fakultete vyksta studentų mokslinė konferencija „Smart Build Environment“, kas keletą metų vyksta tarptautinė mokslinė konferencija skirta tiek statybos inžinerijos, tiek architektūros moksliniams tyrimams pristatyti.

Domina ir kiti būdai prisidėti prie fakulteto veiklos? Sužinokite daugiau apie bendradarbiavimą čia.

Kontaktai

Dr. Aušra Mlinkauskienė

Mokslo prodekanė

Studentų g. 48, Kaunas
e. p. ausra.mlinkauskiene@ktu.lt

Gintarė Stankevičiūtė

Mokslo administratorė

Studentų g. 48, Kaunas
e. p. gintare.stankeviciute@ktu.lt

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Veiklos aprašas MTEPI veiklos prioritetai Tyrimų kryptis
Kultūrinė ir erdvinė aplinka Kultūrinė ir erdvinė aplinka Mokslo grupės tyrimų laukas: žmogų supanti jo sukurta, transformuota ir savo poreikiams pritaikyta erdvė kaip įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių procesų talpykla ir katalizatorius. Terminas „erdvė“ šiuo atveju apima įvairaus mastelio objektus: pastatus, jų grupes, urbanistines … Plačiau
 • Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
 • Skaitmeninė transformacija
 • Architektūra⸴ urbanistika ir kultūros paveldas
 • Skaitmeninė kultūra ir medijos
Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos Mokslo grupės „Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“ veikla siejama su naujais gamybos procesais, inovatyviomis statybinėmis medžiagomis, konstrukcijomis ir darniu statybos technologijų vystymusi, siekiant tvaraus užstatytos aplinkos augimo.Grupės vizija – mokslo grupės … Plačiau
 • Pramonės transformacija
 • Skaitmeninė transformacija
 • Funkcinės medžiagos ir technologijos
 • Statybų technologijos
Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje Mokslo grupė “Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje” (TEUA) užsiima naujausių tvarių energijos išteklių technologijų ir statybinės fizikos tyrimais. TEUA veikla apima eksperimentinius tyrimus ir skaitmeninį modeliavimą statybinės fizikos srityje, tvarių energijos išteklių technologijų … Plačiau
 • Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
 • Tvari energetika
 

Mokslo projektai

Projektas

Pradžia

Pabaiga

Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas statybinėje aplinkoje (CircularB) 2022-10-27 2026-10-26
Europos tinklas skatinantis didelių energetinių projektų pastatų konstrukcijose įgyvendinimą (FOLIAGE) 2022-09-15 2026-09-14
Paveldas ištuštėjusiose Europos teritorijose (HerInDep) 2023-04-01 2026-03-31
Pastatų valdymo skaitmeninimas ir elektroniniai statybos darbų žurnalai pažangioms statybos sektoriaus paslaugoms (CHRONICLE) 2022-07-01 2025-12-31
Modulinės energijos salos siekiant tvarumo ir atsparumo (MODENERLANDS) 2021-10-11 2025-10-10
Išmaniosios ir nulinės anglies emisijų užstatytos aplinkos tyrimų plėtra pasitelkiant skaitmeninių dvynių technologijas (SmartWins) 2022-10-01 2025-09-30
Komunalinių paslaugų valdymo platformos, pritaikytos karantinui ir teritorijų izoliacijai, sukūrimas (eUMaP) 2021-01-01 2024-12-31
Mažiau taršios, automatizuotos ir į pastato valdymo sistemas integruotos fasado sistemos vystymas 2021-07-16 2024-04-30
BUILD UP Skills Lietuva – Nacionalinės statybos kompetencijų platformos ir veiksmų plano atnaujinimas (LIFE21-CET-BUILDSKILLS-REBOOT-SKILLS-LT) 2022-09-01 2024-02-29
SO42- ir Cl-agresyvių jonų transportavimo sumažinimo sprendimai Portlandcemeniniame betone su plieno armatūra hidrotechnininėse konstrucijose konstrukcijose (MARCOCN) 2022-01-03 2023-12-31
Tyrimų tinklas geoterminės energijos integravimui į centralizuotus šildymo ir vėsinimo centralizuotus tinklus 2019-12-17 2023-10-14
Nauja decentralizuota daiktų internetą integruojanti sistema, leidžianti padidinti gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir gyventojų gerovę (PRECEPT) 2020-10-01 2023-09-30
GENIUS LOCI: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė 2020-09-24 2023-09-23
Naujos kartos skaitmeninis dinaminis pastatų energinio naudingumo sertifikavimas vartotojų sąmoningumo ir kokybės didinimui (D^2EPC) 2020-09-01 2023-08-31
Skaitmeniniai dvyniai energijos optimizavimui 2022-05-26 2023-05-25
Pažangioji inžinerija ir aerogelių tyrimai aplinkos ir gyvybės mokslams 2019-04-30 2023-04-29
Urbanistinių vietų “rašymas”. Nauji Europos miestų naratyvai 2019-03-28 2023-03-14
Šiuolaikinės informacinės sistemos urbanistinei regeneracijai (UISUR) 2020-01-02 2022-12-31
BOOstinG Innovation and Entrepreneurship through European Universities – BOOGIE-U 2021-07-15 2022-12-31
Amoniako ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija iš gyvulininkystės pastatų 2019-01-22 2021-11-02
Gyvenamosios erdvės kokybės gerinimas: sumanūs sprendimai pagyvenusiems žmonėms 2017-10-24 2021-10-23
Savaiminis sustiprėjimas – kaip prevencinis betono konstrukcijų remontas 2016-09-30 2020-09-29
Europos bendradarbiavimas duomenų mokslo tinklo statistikai 2016-05-11 2020-05-10
Naujovės išmanaus kultūros paveldo pastatų valdyme 2015-05-06 2019-05-05
Medienos modifikavimo supratimas taikant integruotą mokslo poveikio aplinkai požiūrį (ModWoodLife) 2015-03-10 2019-03-09
Europinis sekliosios geoterminės energijos taikymo pastatuose ir infrastruktūroje tinklas (GABI) 2015-03-09 2019-03-08

Projektas

Pradžia

Pabaiga

Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas (BIM-LT) 2019-01-10 2023-08-31
Prognozuojamų savybių šarmu aktyvuoto cemento betono porų struktūros susidarymo susijusių procesų parametrai 2022-09-05 2022-12-31
Stiklo duženų, išskirtų iš komunalinių atliekų srauto, panaudojimas gaminant ypač stiprius betonus 2020-09-01 2022-08-31
Šarmu aktyvuotas raudonojo molio porizuotas rišiklis 2020-09-01 2022-08-31
Torkretbetonio produktų sukūrimas panaudojant vietines žaliavas 2019-01-03 2022-07-30
Savaime susitankinančio modifikuoto (SSM) grunto technologijos ir MTEP plėtra 2019-02-21 2022-02-20
Pramoninių atliekų panaudojimas šarmu aktyvuoto betono gavimui (AKBET) 2017-11-09 2020-09-30
Lietuvos miestų modernizacijos 1960-1990 m. ir jos pasekmių Lietuvos urbanistikai kaip erdviniam-socialiniam fenomenui kompleksiškas tyrimas (Miesto DNR) 2017-03-31 2019-12-31
CPTED taikymas visuomenės saugumui didinti (CPTED) 2017-04-01 2018-06-30
Dirbtinio intelekto ir sistemų mokymosi taikymas išmaniesiems miestams 2017-11-27 2018-03-19

Mokslo projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

Rodyti daugiau
 

Mokslo leidiniai

Journal Sustainable Architecture and Civil Engineering

2012 metais KTU Statybos ir architektūros fakultete buvo išleistas pirmasis mokslinio žurnalo „Journal Sustainable Architecture and Civil Engineering“ numeris.  Žurnalas yra tarpdisciplininis, straipsniuose analizuojami darnumo aspektai architektūros, urbanistikos ir statybos kontekste, statybinės medžiagos ir technologijos, konstrukcijos, energetikos ir patalpų mikroklimato klausimai, o taip pat šiuo metu taip aktualios aplinkosauginės ir skaitmenizavimo temos. Prieš kelis metus žurnalas įtrauktas į Scopus duomenų bazę.

Pagal citavimo rodiklius, iki 2022 m. populiariausi buvo šie straipsniai:

Žurnalas yra atviros prieigos, tad norintys susipažinti su žurnalo numeriais ir publikuotais straipsniais, tai galite padaryti ČIA

 

Mokslo renginiai

 

Reikšmingiausios publikacijos

 

Doktorantūra

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius metus buvo apgintos šios disertacijos:

Pavardė, vardas Kryptis Gynimo data Mokslinis vadovas Disertacijos pavadinimas
Deividas Martinavičius T002 2022-05-16 Augonis M. Plonasienių kompozitinių plienbetoninių konstrukcijų vietinio klupumo elgsenos tyrimai
Ignacio Villalón Fornés T002 2022-01-07 Vaičiukynienė D. Fosfogipso rišamosios medžiagos pagrindinių savybių pagerinimas naudojant liejimo bei presavimo formavimo metodus
Marius Ivaškevičius H003 2021-12-17 Zaleckis K. Urbanistinės formos kaip atminties talpyklos įtaka socialiam kapitalui
Ingrida Povilaitienė H003 2021-07-02 Kamičaitytė J. Miestovaizdžio identiteto vertinimas ir modeliavimas
Tadas Lisauskas T002 2021-04-27 Augonis M. Lenkiamų gelžbetonių sijų, sustiprintų anglies plaušu, tyrimai
Erika Zaleskienė H003 2019-09-26 Gražulevičiūtė-Vileniškė I. Miesto ir kaimo sąveikos kraštovaizdžių tyrimas ir integralaus valdymo modelis (Lietuvos pavyzdžiu)
Vytautas Bocullo 
T002 2019-08-27 Vaičiukynienė D. Geopolimerinio betono iš pramonės atliekų struktūros ir savybių tyrimas
Laura Stasiulienė T002 2018-06-19 Jurelionis A. Kompleksinis pastatų mikroklimato sistemų poveikis lakiųjų organinių junginių koncentracijai žmogaus įkvepiamame ore
Tadas Zingaila T002 2018-06-18 Augonis M. Lenkiamųjų kompozitinių gelžbetoninių elementų su ypač stipraus betono sluoksniu mechaninių savybių tyrimai
Eglė Klumbytė T002 2018-05-31 Bliūdžius R. Savivaldybės gyvenamųjų pastatų ūkio valdymo modelio sukūrimas ir pritaikymas
DOKTORANTAS MOKSLO KRYPTIS MOKSLINIS VADOVAS
Vaiva Balvočienė Menotyra Prof. dr. Kęstutis Zaleckis
Sandeep Bandarwadkar Statybos inžinerija Prof. dr. Tadas Ždankus
Karolina Butkutė Statybos inžinerija Prof. dr. Vitoldas Vaitkevičius
Aurelija Daugėlaitė Menotyra Doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
Thomas Andre Jeremy Gloaguen Menotyra Prof. dr. Kęstutis Zaleckis
Eglė Januškienė Menotyra Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė
Paulius Kavaliauskas Statybos inžinerija Prof. dr. Andrius Jurelionis
Monika Liočaitė-Raubickienė Architektūra Doc. Gintaras Balčytis
Fallon Clare Manhanga Statybos inžinerija Prof. dr. Žymantas Rudžionis
Lina Morkūnaitė Statybos inžinerija Doc. dr. Darius Pupeikis
Iryna Osadcha Statybos inžinerija Prof. dr. Andrius Jurelionis
Mustafa Muthanna Najm Shahrabani Statybos inžinerija Doc. dr. Rasa Apanavičienė
Paulius Spūdys Statybos inžinerija dr. Paris Fokaides
Martynas Statkauskas Statybos inžinerija Prof. dr. Danutė Vaičiukynienė
Gintautas Tamošaitis Statybos inžinerija Prof. dr. Danutė Vaičiukynienė
Himanshu Patel Tuniki Statybos inžinerija Prof. dr. Andrius Jurelionis
Darius Žurinskas Statybos inžinerija Prof. dr. Danutė Vaičiukynienė
Vitoldas Vidikas Statybos inžinerija Doc. dr. Algirdas Augonis
Indraja Raudonikytė Menotyra Doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė
Paulius Vestfal Statybos inžinerija Prof. dr. Lina Šeduikytė

Nuo 2022 m. kovo mėnesio, Statybos ir architektūros fakultetas į doktorantūros studijų vykdymo procesą įtraukė doktorantų neformalų vertinimą / konsultavimą, kuriuo siekiama sumažinti doktorantų studijų nutraukimo rodiklius, padidinti laiku apsigynusių doktorantų padalinyje skaičių, o taip pat – suteikti išsamesnį ir įvairiapusį grįžtamąjį ryšį doktorantui, konsultuojantis ne tik su savo moksliniais vadovais, bet ir su kitais mokslininkais, kurie specializuojasi srityse, susijusiose su rengiamų disertacijų tematikomis.

Neformalus vertinimas / konsultacija – tai procesas, kurio metu doktorantui teikiamas kolegiškas grįžtamasis ryšys apie doktorantūros tyrimų procesą, pasirinktus tyrimų metodus, tyrimų rezultatus, pristatymo kokybę.

Neformalaus vertinimo konsultacijos grupės sudėtis:

 • į neformalaus vertinimo procesą gali būti įtraukiami Fakulteto mokslo grupių nariai, verslo atstovai, užsienio partneriai;
 • neformalaus vertinimo grupės sudėtis gali būti tarpdisciplininė, įtraukiant narius iš skirtingų mokslo sričių ar krypčių;
 • neformalaus vertinimo grupės sudėtis gali kisti, priklausomai nuo doktorantų poreikio. Jų sudėtį koreguoja patys doktorantai bei jų moksliniai vadovai.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Vienas efektyviausių būdų stiprinti mokslo ir verslo integraciją – didinti bendradarbiavimą. Kviečiame naudotis mūsų mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais, geriausių absolventų duomenų baze, kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Kviečiame naudotis Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, kuris Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituotas atlikti daugelio statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų bandymus, paslaugomis.