Mokslas

KTU Statybos ir architektūros fakultete (SAF) plėtojami technologijų ir humanitarinių mokslų tyrimai, kuriuos vykdo apie 100 pedagogų ir mokslo darbuotojų. Fakultete išvystyta mokslo ir verslo integracija – suteikiama galimybė verslui naudotis pažangiausiais technologiniais sprendimais ir teikiamomis paslaugomis.

 

Tyrimų kryptys

1. Šarmu aktyvuotų medžiagų tyrimai;
2. Ypatingai didelio stiprio betono technologijos ir žaliavų tyrimai;
3. Savaime sutankėjančių betonų tyrimai;
4. Išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų apdailos medžiagų fizikinių savybių tyrimai.

 1. Sudėtingų ir masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijos teorija;
 2. Statybos investicinių projektų efektyvumo tyrimai;
 3. Silikatinių apdailos medžiagų pastatų fasadams tyrimai;
 4. Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą;
 5. Apdailinio betono paviršiaus kokybės tyrimai;
 6. Oro paskirstymo metodų ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai;
 7. Pastatų atitvarų sandarumo lygio tyrimai slėgių skirtumo metodu;
 8. Vėjo energijos transformavimo į šiluminę energiją pastato šildymui tyrimas.

1. Kraštovaizdžio ir jo komponentų estetinio, sociokultūrinio, socioekonominio ir ekologinio potencialo tyrimai;
2. Miestovaizdžio raidos dėsningumų tyrimas ir modeliavimas;
3. Želdynų dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai;
4. Apimtinės formos sprendimas konkrečioje erdvėje.

1. Dinaminiai konstrukcijų tyrimai;
2. Statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai;
3. Statinių sąveikos su impulsine smūgine apkrova dinamikos tyrimas;
4. Tamprios plieninės plokštės ir spūdaus neklampaus skysčio virpesių poveikis;
5. Šlaito veikiamo ciklinės apkrovos stabilumo problemų analizė ir  tyrimo uždavinių formulavimas;
6. Vandens filtracijos per betono statinius ant molio pagrindo tyrimas.

1. Skaitmeninio niveliavimo metodikos galimybių studija geoinžineriniuose tyrimuose;
2. Upių tėkmės kinetinės energijos ir gylio reguliavimo tyrimai.

 1. Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms;
 2. Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos;
 3. Technologijos darniam vystymuisi ir energetika;
 4. Diagnostinės ir matavimo technologijos;
 5. Tvarus augimas ir darni socialinė raida.
 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Kultūrinė ir erdvinė aplinka prof. dr. Kęstutis Zaleckis
Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos prof. dr. Mindaugas Daukšys
Tvari energetika urbanizuotoje aplinkoje prof. dr. Fokaides, Paris A.
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius metus buvo apgintos šios disertacijos:

Pavardė, vardas Kryptis Gynimo data Mokslinis vadovas Disertacijos pavadinimas
Laura Stasiulienė 02T 2018 06 19 Jurelionis A. Kompleksinis pastatų mikroklimato sistemų poveikis lakiųjų organinių junginių koncentracijai žmogaus įkvepiamame ore
Tadas Zingaila 02T 2018 06 18 Augonis M. Lenkiamųjų kompozitinių gelžbetoninių elementų su ypač stipraus betono sluoksniu mechaninių savybių tyrimai
Eglė Klumbytė 02T 2018 05 31 Bliūdžius R. Savivaldybės gyvenamųjų pastatų ūkio valdymo modelio sukūrimas ir pritaikymas
Jurgita Černeckienė 02T 2017 09 15 Ždankus T. Vėjo energijos naudojimo pastatui šildyti taikant hidraulinę sistemą tyrimas
Šarūnas Kelpša 02T 2017 03 09 Daukšys M. Plieno plaušo įtaka lenkiamų gelžbetoninių elementų pleišėjimui ir standumui
Evaldas Šerelis 02T 2016 04 01 Vaitkevičius V. Ypač stipraus betono struktūros savybių ir technologijos tyrimai
Albertas Klovas 02T 2016 04 01 Daukšys M. Reologinių betono mišinio savybių įtaka monolitinių konstrukcijų paviršiaus kokybei bei jos vertinimas
Mikšienė Gintarė 02T 2015 06 30 Bliūdžius R. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos eksploatavimo trukmės prognozavimas
Abromas Jonas 04T 2015 02 10 Kamičaitytė-Virbašienė J. Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Vienas efektyviausių būdų stiprinti mokslo ir verslo integraciją – didinti bendradarbiavimą. Kviečiame naudotis mūsų mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais, geriausių absolventų duomenų baze, kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Visas teikiamas paslaugas galite rasti ČIA.

Kviečiame naudotis Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro, kuris Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro yra akredituotas atlikti daugelio statybinių medžiagų, gaminių ir konstrukcijų bandymus, paslaugomis.

Pagrindinės fakulteto teikiamos paslaugos verslui:

 • Statinių techninės buklės ekspertinis vertinimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas, struktūros modeliavimas ir tyrimai
 • Pagreitintas/nepagreitintas betono šarminės kororozijos nustatymas
 • Paslėptų statybos konstrukcijų defektų aptikimas (pvz.  medinis karkasas po tinku ir karkasinių namų termoizoliacija)
 • Ypač stipraus betono kūrimas ir tyrimai
 • Neautoklavinio  termoizoliacinio betono tyrimai
 • Geopolimerinio betono kūrimas ir tyrimai
 • Ceolitų sintezė ir panaudojimo cementinėse sistemose tyrimai
 • Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai
 • Monolitinio gelžbetonio statinių statybos slenkančiais klojiniais technologijų tyrimai
 • Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo technologijų vertinimas
 • Įvairių pastatų apdailos medžiagų bei kitų statybinių medžiagų kokybės tyrimai
 • Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą
 • Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) ekspertizės, organizavimo ir technologinių projektų rengimas
 • Inovatyvių technologinių ir organizacinių sprendimų diegimas statybos procesuose
 • Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai
 • Pastatų energetinio efektyvumo tyrimai
 • Hidrotechninių statinių ant molio pagrindo stabilumo įvertinimas
 • Molio šlaitų stabilumo įvertinimas
 • Termoviziniai pastatų ir inžinerinių sistemų tyrimai
 • Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai
 • Naujų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, jų valdymo technologijų kūrimas ir tyrimai
 • Statybinių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas. Laikančių statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo analizė. Laikančių konstrukcijų stiprinimo tyrimai
 • Statybinių konstrukcijų mechaninių savybių tyrimai ir bandymai
 • Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinamika. Statybinių konstrukcijų sistemų  veikiamų įvairių poveikių dinamikos problemų tyrimas ir  analizė bei jų būklės identifikavimas,  vertinimas ir prognozavimas
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Užpildų tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Statybinių skiedinių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Betono ir jo gaminių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Mūro gaminių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai
 • Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai
 • Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai
 • Statinių ir statybinių gaminių defektų ekspertiniai įvertinimai. Statybinių medžiagų kokybės tyrimai
 • Inovatyvių betono mišinių diegimas statyboje ir naujų statybos gaminių, panaudojant vietines antrines žaliavas, kūrimas ir studijos
 • Urbanizuotų teritorijų erdvinės sintaksės analizė
 • Urbanistinių struktūrų fraktalinė analizė
 • Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai
 • Pastatų ir teritorijų analizė ir projektavimas pagal CPTED
 • Nusikalstamumo tyrimai ir prevencija per urbanistinį planavimą ir dizainą
 • Pastato ir jo elementų energinio efektyvumo skaitmeninis modeliavimas
 • Grunto laikomosios galios įvertinimas
 • Pamato sąveikos su gruntu modeliavimas ir vertinimas
 • Atraminių statinių sąveikos su gruntu modeliavimas ir  vertinimas
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų tyrimai ir ekspertinis vertinimas
 • Architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai ir ekspertinis vertinimas

KTU Atviros prieigos centras

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Statybos ir architektūros fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Fokaides, Paris A.; Jurelionis, Andrius; Gagytė, Laura; Kalogirou, Soteris A.. Mock target IR thermography for indoor air temperature measurement // Applied energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0306-2619. eISSN 1872-9118. 2016, vol. 164, p. 676-685. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.12.025. [Citav. rod.: 7.182 (2016, SCIE)] [M.kr.: 02T]
Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Vaitkevičius, Vitoldas; Rudžionis, Žymantas. Effects of waste fluid catalytic cracking on the properties of semi-hydrate phosphogyp // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2016, vol. 137, p. 150-156. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.07.037. [Citav. rod.: 5.715 (2016, SCIE)] [M.kr.: 05T,02T]
Balevičius, Robertas; Augonis, Mindaugas; Kliukas, Romualdas; Bistrickaitė, Rėda. An effective stiffness model for GFRP RC cracked flexural members // Composites Part B: Engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 1359-8368. eISSN 1879-1069. 2016, Vol. 98, p. 415-433. DOI: 10.1016/j.compositesb.2016.05.050. [Citav. rod.: 4.727 (2016, SCIE)] [M.kr.: 02T]
Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Jakevičius, Leonas; Rudžionis, Žymantas; Paškevičius, Mantas. Effects of ultrasonic treatment on zeolite NaA synthesized from by-product silica // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1350-4177. eISSN 1873-2828. 2015, vol. 27, p. 515-521. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2015.06.001. [Citav. rod.: 4.556 (2015, SCIE)] [M.kr.: 08T]
Jurelionis, Andrius; Gagytė, Laura; Šeduikytė, Lina; Prasauskas, Tadas; Čiužas, Darius; Martuzevičius, Dainius. Combined air heating and ventilation increases risk of personal exposure to airborne pollutants released at the floor level // Energy and buildings. Lausanne : Elsevier. ISSN 0378-7788. eISSN 1872-6178. 2016, vol. 116, p. 263-273. DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.01.011. [Citav. rod.: 4.067 (2016, SCIE)] [M.kr.: 02T]
Kaunelienė, Violeta; Prasauskas, Tadas; Krugly, Edvinas; Stasiulaitienė, Inga; Čiužas, Darius; Šeduikytė, Lina; Martuzevičius, Dainius. Indoor air quality in low energy residential buildings in Lithuania // Building and environment. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-1323. eISSN 1873-684X. 2016, vol. 108, p. 63-72. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.08.018. [Citav. rod.: 4.053 (2016, SCIE)] [M.kr.:04T,02T]
Čiužas, Darius; Prasauskas, Tadas; Krugly, Edvinas; Sidaravičiūtė, Rūta; Jurelionis, Andrius; Šeduikytė, Lina; Kaunelienė, Violeta; Wierzbicka, Aneta; Martuzevičius, Dainius. Characterization of indoor aerosol temporal variations for the real-time management of indoor air quality // Atmospheric environment. Oxford : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1352-2310. eISSN 1873-2844. 2015, vol. 118, p. 107-117. DOI:10.1016/j.atmosenv.2015.07.044. [Citav. rod.: 3.459 (2015, SCIE)] [M.kr.: 02T]
Žvironaitė, Jadvyga; Grinys, Audrius; Ivanauskas, Ernestas; Kligys, Modestas. The sulfate resistance of various cementitious binders according to different performance indicators at Nordic countries conditions // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2016, Vol. 125, p. 361-368. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.08.061. [Citav. rod.: 3.169 (2016, SCIE)] [M.kr.: 02T,08T]
Abromas, Jonas; Kamičaitytė-Virbašienė, Jūratė; Ziemelniece, Aija. Visual impact assessment of wind turbines and their farms on landscape of Kretinga region (Lithuania) and Grobina townscape (Latvia) // Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius ; London : Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1648-6897. eISSN 1822-4199. 2015, Vol. 23, iss. 1, p. 39-49. DOI: 10.3846/16486897.2014.919921. [Citav. rod.: 0.591 (2015, SCIE)] [M.kr.: 04T,03H]
Zaleckis, Kęstutis; Kamičaitytė-Virbašienė, Jūratė; Matijošaitienė, Irina. Using space syntax method and GISbased analysis for the spatial allocation of roadside rest areas // Transport. Vilnius ; London : Technika ; Taylor &Francis. ISSN 1648-4142. eISSN 1648-3480. 2015, vol. 30, iss. 2, p. 182-193. DOI: 10.3846/16484142.2015.1045026. [Citav. rod.: 0.594 (2015, SCIE)] [M.kr.: 03H]

Kontaktai

dr. Danutė Vaičiukynienė
Mokslo prodekanė

Studentų g.48-401, Kaunas
tel. +370 37 300 453
e. p. danute.vaiciukyniene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku