Kartu galime daugiau!

Kviečiame prisidėti prie KTU Statybos ir architektūros fakulteto veiklų, studentų skatinimo ir materialinės bazės gerinimo.

 

Bendradarbiavimo pavyzdžiai

KTU Statybos ir architektūros fakultetas kartu su įmonėmis „INHUS“, „Kauno tiltai“, „Staticus“, „YIT Lietuva“, „Benley Systems“, „Skaitmeninė statyba“ įrengė ir įsteigė Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centrą.

Su „Peikko Group“ vykdomo MTEP projekto metu fakultete modernizuotas 400 tonų galios bandymų presas, jo valdymo automatizavimas, įsigyta papildomos įrangos. Įrenginys naudojamas vykdomame projekte atliekant plieno ir betono sąveikos kompozitinėse kolonose tyrimus.

Fakulteto studentams įvairias stipendijas šiuo metu yra įsteigusios įmonės „YIT Lietuva“, „Rockwool“, „Kovenda“ Lietuvos statybininkų inžinierių sąjungos Kauno apskr. bendrijos įsteigta Doc. M. Malakausko stipendija.

4 aukšto foje nuo rugsėjo mėnesio studentus pasitinka įmonės Kovenda AB įrengta poilsio zona. Šie fakulteto partneriai studentams taip pat skiria ir stipendijas už geriausius baigiamuosius darbus!

„Bentley systems“ Lietuvos skyrių darbuotojų sprendimu įmonė parėmė moksleiviams skirtą projektą „Design. Engineer. Construct! LT“, skirtą moksleivius supažindinti su inžineriniu projektavimu.

 

Galimos bendradarbiavimo ir paramos kryptys:

Kviečiame įmones ir organizacijas siūlyti temas studentų baigiamiesiems darbams ir suteikti galimybę studentams spręsti realias rinkoje esančias problemas. Studijų procese pasitelkiant realių atvejų analizę, neretai gimsta originalūs sprendimai ir novatoriškais metodais išsprendžiamos sunkios užduotys.

Statybos ir architektūros fakulteto bakalauro ir magistro projektai skiriasi apimtimi ir lygiu. Bakalauro baigiamuosiuose projektuose sprendžiamos studijų krypties problemos taikant žinomus sprendimo būdus, t.y. atliekant skaičiavimus pagal visuotinai taikomas metodikas. Magistro baigiamuosiuose projektuose sprendžiamos kompleksinės problemos, atliekama gilesnė analizė, pateikiami nauji problemos sprendimo būdai.

Baigiamųjų projektų tematikas galite teikti iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 d.

Kviečiame įmonių ir organizacijų atstovus dalyvauti bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamųjų darbų gynimo komisijose ir įvertinti studentų pasirengimą ir kompetencijas. Bakalauro studijų programų Statybos inžinerija, Pastatų inžinerinės sistemos ir vientisųjų bei magistro studijų programų Architektūra baigiamieji projektai ginami birželio mėnesį. Magistro studijų programų Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija, Statybos valdymas ir Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai baigiamieji projektai ginami sausio mėnesį.

Baigiamųjų projektų gynimo komisijos sudaromos balandžio ir lapkričio mėnesiais.

Jungtinis semestro projektas yra Statybos ir architektūros fakulteto dėstytojų iniciatyva, vystoma nuo 2014 m. Šio modulio pagrindinis tikslas įgyti žinių ir kompetencijų, imituojant realius architektūros ir statybos įmonėse vykstančius statinių projektavimo procesus. Todėl studentai dirba tarpdisciplininėse, tarptautinėse komandose ir projektuoja statinius taikydami OpenBIM technologijas ir ankstesnių studijų modulių metu įgytas žinias.

Kviečiame dalyvauti Jungtinio semestro projekto tematikų konkurse, tapti BIM technologijų kviestiniais lektoriais ir dalyvauti tarpiniuose ir galutiniuose modulio atsiskaitymuose suteikiant studentams vertingą grįžtamąjį ryšį.

Jungtinio semestro projekto tematikos teikiamos iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 1 d. Dėl paskaitų skaitymo ir dalyvavimo tarpiniuose gynimuose kreiptis rugsėjo – gruodžio mėnesiais.

Baigiamųjų projektų gynimo komisijos sudaromos balandžio ir lapkričio mėnesiais.

Kviečiame įmonių ir organizacijų atstovus siūlyti praktikos vietas tiek baigiamųjų kursų studentams atlikti privalomąją praktiką, tiek tiems, kurie nusprendė įgyti žinių ir įgūdžių laisvu nuo studijų metu, pasirenkant papildomąją praktiką. Taip pat kviečiame teikti siūlymus dėstytojų ar doktorantų stažuotėms organizacijoje.

Praktikos skelbimai talpinami vieningoje visiems KTU studentams prieinamoje sistemoje. Praktikos vietų pasiūlymus prašome siųsti adresu wanted@ktu.lt arba saf@ktu.lt.

Arba jungtis prie KTU darbo ir praktikos skelbimų studentams platformos WANTed https://wanted.ktu.edu/imonems-prisijungimas/

Daugiau informacijos apie praktiką rasite čia: KTU praktika.

Privalomosios studentų praktikos vykdomos pavasarį, todėl kreiptis reikėtų iki gruodžio mėnesio. Dėl papildomųjų praktikų ir stažuočių kviečiame kreiptis bet kuriuo metu.

Kviečiame dalyvauti studijų kokybės gerinimo procesuose. Tapkite studijų krypčių programų komiteto nariu ir dalyvaukite tobulinant studijų programas, atitinkančias šiuolaikinę darbo rinką, teikiant siūlymus naujoms programoms kurti, užtikrinant mokymosi ir mokymo kokybę.

Socialinių partnerių kandidatūros svarstomos kasmet, galite teikti savo kandidatūrą bet kuriuo metu.

Kviečiame įmonių ir organizacijų atstovus atvykti skaityti paskaitų studentams ir pasidalinti savo kompetencijomis statybos inžinerijos, architektūros ir pastatų inžinerinių sistemų srityse. Paskaitų metu savo sričių lyderiai gali įvertinti studentų potencialą ir suteikti jiems tų žinių, kurios bus reikalingos ateityje sėkmingai įsiliejant į darbo rinką.

bty

Kviečiame tapti dėstytoju-praktiku ir suteikti būsimiems specialistams šiuolaikines rinkos tendencijas ir industrijų poreikius atitinkančias žinias. Universitetas yra įsteigęs profesoriaus praktiko ir docento praktiko pareigybes.

Docento praktiko pareigybei taikomi tokie reikalavimai, kaip ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ir ne mažesnė nei 5-erių metų praktinės veiklos patirtis, o profesoriaus praktiko – ne žemesnis nei daktaro laipsnis ir ne mažesnė nei 10 metų profesinė patirtis.

 

Šiuo metu galiojantys darbo pasiūlymai.

Mentorystė – svarbus šiuolaikinis ugdymo būdas, kuris dar antikoje pasirodė esąs labai efektyvus ir sėkmingas vystant tiek asmenybes, tiek ir įmones. Šiandien daugelyje pasaulio universitetų yra įdiegta mentorystės programa, kuria siekiama platesniame kontekste ugdyti išmanumą, perduoti turimas žinias ar palengvinti integraciją naujoje akademinėje, socialinėje, kultūrinėje aplinkoje.

Kauno technologijos universitete nuo 2014 m. veikia „GUIDed“ mentorystės programa. Tai ugdomoji partnerystė tarp verslo atstovo, turinčio patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Prisijungę prie programos Jūs dalyvausite:

  • Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavime, dalyvaujant socialiai atsakingoje veikloje ir tampant studentų mentoriumi;
  • Jaunųjų profesionalų ugdyme, supažindinant studentus su ateities karjera;
  • Karjeros mentorystėje, tampant Universiteto bendruomenės nariu ir įsitraukiant į Universiteto veiklas.

​Kviečiame tapti SAF karjeros mentoriumi statybos inžinerijos, architektūros ir pastatų inžinerinių sistemų srityse.

Kur kreiptis?

Agnė Medėkšaitė

Mentorystės programos koordinatorė

Studentų g. 67-205, Kaunas

tel. +37060394361

guided@ktu.lt

Kviečiame inicijuoti studentų vizitus įmonėse ar įmonių atstovų apsilankymus Universitete, siekiant artimiau susipažinti su studentais bei pristatyti savo atstovaujamą organizaciją. Tokių susitikimų metu Jūs prisistatysite tikslinei auditorijai ir supažindinsite ją su įmonės aplinka, užmegsite kontaktus su perspektyviais studentais bei padidinsite savo įmonės prekinio ženklo žinomumą.

„Statyba ir architektūra šiandien“ – tai renginių ciklas, skirtas naujausioms statybos, pastatų inžinerinių sistemų ir architektūros sričių tendencijoms ir iššūkiams pristatyti. Į renginius kviečiama visa bendruomenė, dėstytojai, studentai, absolventai ir įmonių atstovai. Renginys vyksta du kartus per metus, pavasarį ir rudenį.

Kviečiame registruotis ir tapti renginio pranešėju.

Skatindami talentingus studentus, galite skirti įmonės stipendiją (vienkartinę arba nuolatinę), taip motyvuojant pažangius, išskirtinius studijų rezultatus demonstruojančius ar mokslinę veiklą vykdančius KTU studentus. Taip pat gali būti įsteigtas prizas už geriausią baigiamąjį darbą ar kitus studentų pasiekimus.

Skirdami stipendiją galite nurodyti kriterijus, pagal kuriuos bus organizuojamas stipendijos konkursas ar skiriama parama.

Šiuo metu esame pasiruošę keletą stambesnių infrastruktūros projektų, kuriems įgyvendinti ieškome finansavimo. Kviečiame Jus prisidėti prie 3 aukšte planuojamo „Architektų aukšto“ įrengimo. Čia bus įrengtos kūrybinės erdvės, atitinkančios „Studio“ mokymosi metodą. Kiekvienai studentų grupei būtų galima skirti po jiems skirtą studiją, kurioje galėtų tvarkytis pagal savo poreikius.

Taip pat kviečiame fakulteto patalpose ar teritorijoje įrengti savo vardinę laisvalaikio erdvę bendruomenės poreikiams. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas įrengtoje fakulteto erdvėje.

Atnaujindami mūsų laboratorijų ar auditorijų įrangą, suteiksite galimybę studijas ir mokslinę veiklą vykdyti moderniose erdvėse, įgyti reikiamų kompetencijų, dirbant su šiuolaikinėmis technologijomis ir priemonėmis. Jūsų prekės ženklas bus nuolat matomas auditorijos ar laboratorijos naudotojams. Čia gali atsirasti ir Jūsų stendai, kurie suteiks papildomų žinių studentams ar iliustruos temines paskaitas.

Statybos ir architektūros fakultete organizuojame tarptautinę mokslinę konferenciją Advanced Construction.

Kviečiame prisidėti prie jos organizavimo, geriausių pranešimų apdovanojimų. Taip pat prisistatyti jų metu savo srities profesionalams bei studentams.

2020 metais KTU Statybos ir architektūros fakultetas minės savo 80 metų jubiliejų! Oficialiai Statybos ir architektūros fakultetas įkurtas 1940 m. liepos 26 d. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) Universitete. Nuo šios datos skaičiuojame jo veiklą.

Kviečiame Jus prisidėti prie planuojamų 2020 metų renginių, skirtų paminėti fakulteto istorijai ir įnašui į Lietuvos statybos ir architektūros sektorių. Prisidėti galima įvairiais būdais. Tiek turiniu, tiek ir parama. Kartu šią šventę galime padaryti tikrai išskirtine visai bendruomenei!

Statybos ir architektūros mokslininkai taip pat gali padėti įmonėms ir organizacijoms siekti savo tikslų ir kartu ieškoti inovacijų, gali atlikti įvairius tyrimus ir sudalyvauti bendruose projektuose.

 

Prašome užpildyti formą ir su Jumis susisieksime:

Užpildykite žemiau esančią formą, pažymėkite Jus dominančią sritį ar įrašykite siūlomą bendradarbiavimo ar paramos būdą/idėją ir mes su Jumis susisieksime dėl įgyvendinimo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku