KTU SAF Architektūros mokykla

Universiteto ir jos fakultetų istorija glaudžiai siejasi su visos valstybės istorija.

KTU SAF Architektūros mokyklos ištakos – 1922 m. Aukštųjų kursų pagrindu Kaune įkurtas Lietuvos universitetas.

Architektūros studijos Universiteto įkūrimo laikotarpiu ir tarpukariu

Technikos fakultetas su architektūros katedra – architektūros formų kursą dėstė tokie grandai kaip Mykolas Songaila, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis ir Vladimiras Dubeneckis.

Universitetas okupacijų laikotarpiu

1938 m. Aukštoji Technikos Mokykla – 5 skyriai (Architektūros).

1941 m. VDU Statybos fakultete – Architektūros skyrius.

1946 m. rugsėjo 1 d. VDU iš Architektūros skyriaus išaugo Architektūros fakultetas.

1948 m. KVVDU buvo 8 fakultetai , tarp jų ir architektūros.

1950 m. spalį Kauno valstybinis universitetas reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą.

Kauno Politechnikos instituto raida ir veikla

1951 m. sukūrus KPI, buvo norėta panaikinti Architektūros fakultetą ir net specialybę, tačiau prof. K. Baršausko pastangų dėka ši specialybė institute buvo išsaugota. Jis rėmė architektūrą, nes matė joje nacionalinės kultūros vystymosi galimybes.

1951 m. KPI buvo 5 fakultetai (Architektūros fakultetas buvo sujungtas su Statybos)Architektūros mokslo ir meno dėstė ir architektai praktikai – V. Dičius, A. Jakučiūnas, A. Mikėnas, A. Paulauskas, J. Putna, A. Sprindys, V. Stauskas, V. Šepkus, A. Šipaila ir kiti.

Atsiskyrus Vilniaus filialui ir sujungus kai kurias katedras sumažėjo jų skaičius.

Studentai skaitė užsienio literatūrą apie architektūrą, žavėjosi užsienio moderniąja architektūra, klausdavo dėstytojų provokuojančių klausimų. Būsimieji architektai sustingusiai sovietinei architektūrai priešpiešindavo dinamiškai besivystančią Vakarų architektūrą.

1970 m. į Vilnių perkeltos Architektūros ir Gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedros. Architektų rengimas fakulteto dieniniame skyriuje nutrūko.

KTU: Universiteto statuso atkūrimas ir nauji iššūkiai

Iškėlus architektų rengimą į Vilnių, ilgainiui Kaune vėl atsirado architektų rengimo poreikis, todėl 1993 atgaivinta architektūros specialybė KTU Statybos fakultete, o nuo 1995 atkurta Architektūros ir kraštotvarkos katedra.

1995 m. gruodžio 6 d. pakeisti fakultetų pavadinimai  – Statybos fakultetas tapo Statybos ir architektūros fakultetu.

2014 m. KTU fakultetų pertvarkos metu, Statybos ir architektūros fakultetas išliko neapjungtas su kitais, bet Architektūros katedra apjungta į Statybos inžinerijos ir Architektūros kompetencijų centrą.

KTU SAF Architektūros mokyklos bendruomenės ir jos narių pripažinimas

Valdo Adamkaus vardo premija, aplinkos srityje nusipelniusiems asmenims– prof. Jurgis Bučas, prof. Vladas Stauskis, doc. Albertas Lamauskas – už Kuršių Nerijos nacionalinio parko Bendrojo plano parengimą, šio parko gyvenviečių planavimo schemas

2020 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija skirta KTU SAF docentui, architektui Gintarui Bačyčiui už miestui ir žmogui atvirą architektūrą.

2022 m. Kauno miesto mokslo premija doc. dr. Vaidui Petruliui už nuopelnus humanitarinių ir socialinių mokslų sferose.

KTU SAF Architektūros mokykla – tai aktyvi ir atvira bendruomenė, vienijanti specialistus praktikus, mokslininkus, menininkus, studentus, moksleivius ir visus kitus, kuriems rūpi kokybiškos aplinkos formavimo iššūkiai ir galimybės.

Aplinka suvokiama ir vystoma skirtinguose masteliuose: pradedant nuo vidaus erdvių sprendimų, pereinant prie atskirų pastatų ar pastatų kompleksų architektūros, prasiplečiant iki urbanistinių erdvių ar kraštovaizdžio projektavimo, baigiant net tokių didelių teritorijų kaip regionai planavimas. Faktas, kad aplinkos kokybės būtina siekti visuose šiuose masteliuose, todėl ir KTU SAF Architektūros mokykla telkia dėmesį ir žinias interjero, architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio bei teritorijų planavimo srityse.

KTU SAF Architektūros mokyklos misija — išugdyti smalsius ir aktyvius visuomenės narius, ne tik turinčius pamatines specialybės žinias, bet ir gebančius spręsti aktualias vietines, nacionalines bei tarptautines problemas inovatyviais, darniais ir kokybiškais metodais.

KTU SAF Architektūros mokyklos vertybės:

  • atsakingumas visuomenei (visuomenės poreikių aktualizavimas),
  • bendradarbiavimas,
  • nuolatinis tobulėjimas.

TAI – SVEIKI PRISIJUNGĘ!

Šiame puslapyje rasite reguliariai atnaujinamą informaciją apie artėjančius įvykius, įvairias naujienas, studentų, dėstytojų bei alumnų darbus ir pasiekimus. Taip pat skelbiama ir informacija, aktuali moksleiviams bei stojantiesiems.

Įvykių kalendorius

Kontaktai

Sekite mus Instagrame

 

Studijos

Vientisosios

Architektūra

Baigęs gali tapti:

  • pastatų architektu (-e)
  • kraštovaizdžio architektu (-e)
  • urbanistu (-e)
Magistrantūros

Architectural and Urban Contemporary Heritage

Erasmus Mundus programa kartu su:

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY (UPV/EHU), Spain

POLITECNICO DI TORINO, Italy

Doktorantūros

Architektūra – į praktiką orientuota, meniniu tyrimu ir mokslu, tarpdiscipliniškumu ir eksperimentais grindžiama doktorantūra.

Menotyra – klasikiniais menotyros bei kitų humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų teorijomis bei metodais grindžiama doktorantūra.

 

Geriausi studentų darbai

KTU Architektūros studentų projektų almanachas 2022-2023
 

Dėstytojai

Jūratė Kamičaitytė

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė

Studijų prodekanė, tyrėja – vizualinė kokybė / darnumas architektūroje, kraštovaizdžio architektūroje, miestų ir teritorijų planavime.

Kęstutis Zaleckis

Prof. dr. Kęstutis Zaleckis

Mokslo darbuotojas, tyrėjas – urbanistikos istorija / skaitmeniniai simuliaciniai erdvinių struktūrų (regionų, miestų, urbanistinių kompleksų bei pastatų) modeliai.

Gintaras Balčytis

Doc. Gintaras Balčytis

Architektas – urbanistika / architektūra / architektūros propagavimas

Gražina Janulytė-Bernotienė

Doc. Gražina Bernotienė

Architektė  architektūra / visaapimantis, daugiasluoksnis erdvės formavimas nuo kraštovaizdžio struktūros suvokimo iki kuriamų ar saugomų aplinkos elementų darnaus integravimo

Gintaras Prikockis

Doc. Gintaras Prikockis

Architektas – architektūra / renovacijos metodai

Vidmantas Minkevičius

Doc. Vidmantas Minkevičius

Architektasarchitektūra / jos tyrimai

Vytautas Baltus

Doc. Vytautas Baltus

Architektas, tyrėjas architektūra / menai

Aušra Mlinkauskienė

Doc. dr. Aušra Mlinkauskienė

Mokslo prodekanė, tyrėja urbanistika / paveldosauga (nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir vertinimas, kultūrologiniai kraštovaizdžio tyrimai, saugomų urbanistinių struktūrų raida ir vertinimas, saugomų teritorijų sistema)

Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

Doc. dr. Indrė Gražulevičiūtė–Vileniškė

Architektė, tyrėja – darni architektūra/ kraštovaizdžio architektūra

Vaidas Petrulis

Doc. dr. Vaidas Petrulis

Architektūrologas – architektūros istorija ir teorija / modernizmo architektūros paveldas

Gintarė Kapočiūtė

Doc. Gintarė Kapočiūtė

Architektė, miestų tyrinėtoja – žalioji infrastruktūra / bendruomenių įtraukimas į erdvinį planavimą / urbanistika

Jurga Vitkuvienė

Lekt. Jurga Vitkuvienė

Architektė, tyrėja – kraštovaizdžio architektūra  / darnioji urbanistika / inovatyvūs didaktikos metodai

Laura Jankauskaitė-Jurevičienė

Lekt. Laura Jankauskaitė Jurevičienė

Architektė, tyrėja – architektūra / urbanistika/ miesto sociologija

Tadas Žebrauskas

Lekt. Tadas Žebrauskas

Architektas, tyrėjas – menai

Marius Ivaškevičius

Lekt. dr. Marius Ivaškevičius

Architektas, tyrėjas – parametrinė architektūra / duomenų analitika

Ingrida Povilaitienė

Lekt. dr. Ingrida Povilaitienė

Studijų programos vadovė, urbanistė, tyrėja – urbanistikos teorija / aplinkos psichologija

Mokslo grupė
 

Būsimiems studentams

 

Esamiems studentams

 

Mentorystė