Dirbtinio intelekto ir sistemų mokymosi taikymas išmaniesiems miestams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-07-0022

Projekto aprašymas:

Stažuotės tikslas – įgyti žinių ir praktinių gebėjimų duomenų mokslo srityje, kurie bus taikomi šiuo metu Lietuvoje vykdomam projektui CPTED taikymas visuomenės saugumui didinti, ateities projektinėje veikloje ir inovatyviems studijų moduliams KTU universitete sukurti ir dėstyti. Taipogi įgyti pažangaus lygio žinias ir praktinių įgūdžių R ir Python programavimo kalbose, taikant jas duomenų gavybai ir analizei, sistemų mokymuisi (angl. Machine Learning); realiu laiku (angl. Time Series) gaunamiems ir didiesiems duomenims (angl. Big Data) apdoroti bei išgauti iš duomenų žinias. Stažuotės metu Saint Peters universitete, Duomenų Mokslo Institute, JAV, pareiškėja lankys paskaitas kiekvieną dieną, atliks praktines užduotis ir projektus, išlaikys egzaminus gruodžio pabaigoje, ir, naudojant Big Data Lab resursus, atliks tyrimus didžiųjų Lietuvos miestų saugumo duomenų analizei ir prognozavimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-11-27 - 2018-03-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Irina Matijošaitienė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Statybos ir architektūros fakultetas