LSIS įsteigė doc. dr. M. Malakausko vardo mecenato stipendiją

Svarbiausios | 2018-05-07

Lietuvos Statybininkų Inžinierių Sąjungos (LSIS) Kauno apskr. bendrija skiria doc. dr. Martyno Malakausko vardo mecenato stipendija. Ji skirta skatinti statybos inžinerijos studijų krypties studentus įgyti pagrindinių statybos inžinerinių žinių ir gebėjimų, reikalingų vykdant įvairius statinių projektavimo, statybos organizavimo ar statybos produktų gamybos darbus.

Stipendijos skyrimo kriterijai:

  • Geri žiemos sesijos mokymosi rezultatai (svertinis pažymių vidurkis);
  • Mokslinės publikacijos vienerių metų laikotarpyje;
  • Aktyvi visuomeninė veikla.

Stipendijos fondas: 300 eurų

Stipendija skiriama Statybos ir architektūros fakulteto studentams

Doc. dr. Martynas Malakauskas gimė 1932 m. sausio mėn. 25 d. Plungėje. 1951 m. baigė Plungės vidurinę mokyklą, o 1956 m. Kauno politechnikos institutą įgydamas statybos inžinieriaus specialybę. 1964 m. gegužės 8 d. apgynė statybos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Betono su pakartotinai maltu smėlio portlandcemenčio mišiniu stiprumas ir deformatyvumas“. Nuo 1967 m dirbo Statybos fakulteto prodekanu, o nuo 1974 iki 1992 m. šio fakulteto dekanu. 1992-1996 m. dirbo Statybos fakulteto tarybos pirmininku, o 1996 -2013 m vadovavo Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijai ir buvo išrinktas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmininko pavaduotoju.

Mokslinių tyrinėjimu sritis – betono ir surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos technologijos ir savybių tyrimai. Jis parengė kartu su bendraautoriais „Statybinių medžiagų“, „Gelžbetonių gaminių technologija“ vadovėlius, yra daugelio kitų metodinių priemonių autorius. Publikavo eilę mokslinių straipsnių betono ir gelžbetonio tyrimų srityje. M. Malakausko parengtomis statybos taisyklėmis iki šiol naudojasi daugelis Lietuvos statybos kompanijų ir jos yra platinamos per Lietuvos statybininkų asociaciją.

Malakauskas turėjo vadovo talentą. Jis buvo labai komunikabilus, visuomet rasdavo gerą žodį studentui, gamybininkui ir bendradarbiui. Sugebėdavo priimti racionalų sprendimą net sunkiausiose ir sudėtingiausiose situacijose. Jį labai mėgo studentai, nes jis subtiliai mokėjo juos pabarti, užtarti ir padėti sunkiais gyvenimo momentais. Jis buvo puikus pedagogas, gebėjo labai įdomiai ir įtaigiai skaityti paskaitas ir organizuoti studijų procesą.

Brandžiausius gyvenimo metus atidavė mokslui, statybos specialistų rengimui ir jų kvalifikacijos kėlimui. Jo veiklos sritis neapsiribojo vien tik darbu Universitete, jis būdamas Statybos inžinierių sąjungos Kauno regiono vadovu rūpinosi statybos pramonės padėtimi ir visokeriopai stengėsi diegti gamyboje pažangiausius statybos metodus. Pats aktyviai dalyvavo statybos procese. Vykdydamas objektų statybos techninę priežiūrą, matė statybos skaudulius ir stengėsi juos gydyti, pilna ta žodžio prasme. Jis mokė statybininkus naujų statybos darbų technologijų, sąžiningo darbo ir gamybos kultūros.

Malakauskas buvo aktyvus visuomenininkas ir mėgiamas bendradarbių bei Universiteto bendruomenės. Ilgus metus buvo Universiteto dekanų seniūnu.

Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku