Atnaujintos magistrantūros programos – dar vienas žingsnis kokybės link

Svarbiausios | 2016-11-28

Kauno technologijos universitetas (KTU) siekia nuolatos tobulėti, žengti koja kojon su rinkos naujovėmis.  Rinkos suformuotas poreikis aukštos kvalifikacijos ir specializuotų kompetencijų specialistams atvedė novatoriškus pokyčius ir į KTU Statybos ir architektūros fakultetą (SAF). Griežtėjantys kvalifikacinės atestacijos reikalavimai absolventams bei maksimalaus pasitenkinimo studijų kokybe siekimas paskatino atnaujinti visas SAF magistrantūros studijų programas. 

Bendradarbiaujant su studentais ir socialiniais fakulteto partneriais prieita išvada, jog daugelio magistrantūros studijų programų turinys yra per plačios apimties ir neatskleidžia svarbių aspektų, susijusių su būsimo absolvento specializacija.

Kai kuriose programose turinio atnaujinimas buvo ne vienintelis pokytis – pakeisti ir programų pavadinimai. Tokį žingsnį lėmė siekis kuo geriau ir aiškiau pozicionuoti programas rinkoje. KTU Statybos ir architektūros fakulteto studijų programų vadovų teigimu, netinkamai įvardinta programa klaidina būsimus studentus, nes stojantieji gilinasi ne į programos turinį, o vadovaujasi tik programos ar įgyjamos specialybės pavadinimu. Vėliau, įsibėgėjus studijų procesui, studentai supranta, jog tikėjosi kažko kito ir gali nusivilti ne tik studijomis, bet ir universitetu.

Viena iš labiausiai pasikeitusių programų – Statybos inžinerija, pervadinta į Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžineriją. Programos vadovė dr. Jolanta Šadauskienė teigia, kad naujoji studijų programa leis absolventui greičiau ir profesionaliau integruotis statybos sektoriuje. Absolventas turės ekspertinį požiūrį kompleksiškai sprendžiant statybos srities problemas ar įgyvendinant projektus, mokės analizuoti ir modeliuoti statinius, skaitmenizuojant rezultatus. Studijų turinys labiau orientuotas į ekspertinę veiklą, leidžiančią kūrybiškai orientuotis netipinėse statybos mokslo ir praktikos situacijose, apibrėžiant jų patikimumą ir funkcionalumą, įvertinti ir prognozuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų būseną bei elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus, taikant tinkamus metodus, programinę ir/ar laboratorinę įrangą, rengti statinio ar projekto ekspertizę.

Įvykdžius visus suplanuotus atnaujinimus, SAF programose bus aiški takoskyra tarp bakalauro ir magistrantūros studijų. Taip pat, magistrantūros studijų programų kryptys bus siauresnės ir labiau kryptingos nei prieš tai buvusios. Siekiant užtikrinti atnaujinamų studijų programų kokybę, taikoma KTU kokybės vadybos sistema, grįsta grįžtamojo ryšio užtikrinimu, studijų programos veiklos rezultatų vertinimu, dėstytojų kompetencijų kėlimu, bendradarbiavimu su verslu.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku