KTU SAF dekanas ir prodekanės pristato fakulteto veiklos prioritetus

Svarbiausios | 2021-06-25

Birželio 16 d. KTU Senatas, atsižvelgdamas į rektoriaus teikimą ir fakulteto tarybos nuomonę, patvirtino Statybos ir architektūros fakulteto dekaną nuo 2021 liepos 1 d. iki 2026 birželio 30 d. Juo antrai kadencijai paskirtas prof. dr. Andrius Jurelionis.

Statybos ir architektūros fakulteto studijų prodekanės pareigose ir toliau dirbs doc. dr. Laura Stasiulienė, mokslo prodekanės pareigas eis doc. dr. Aušra Mlinkauskienė. Dekanas visos fakulteto bendruomenės vardu dėkoja ketverius metus mokslo prodekanės pareigas ėjusiai prof. dr. Danutei Vaičiukynienei, kuri, kaip viena produktyviausių fakulteto mokslininkių, abipusiu sutarimu pilnai grįžta tęsti mokslinę ir pedagoginę veiklą į profesorės pareigas.

Andriaus Jurelionio teigimu, pirmos kadencijos metu fakultete buvo atlikta reikšmingų pokyčių optimizuojant studijų programų portfelį, mokslo valdymą. Su verslo partneriais buvo įsteigtas Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centras, per kurį fakultetas prisideda prie statybos sektoriaus skaitmenizavimo. Augo fakulteto mokslo produkcija, fakulteto komandos įsitraukė į tarptautinius „Horizontas 2020”, Erasmus KA2 ir kitus projektus. Fakultetas tapo labiau matomas, sustiprino savo pozicijas pagal užimamą rinkos dalį studijose.

Andrius Jurelionis
Prof. dr. Andrius Jurelionis

“Planuojame tęsti pradėtus darbus, tačiau kadencijos pasikeitimas įpareigoja peržiūrėti prioritetus, atsižvelgti į naująją Universiteto viziją, ES tikslus įgyvendinant skaitmeninę ir žaliąją pertvarką. Šiuo metu yra baigiama ruošti fakulteto studijų strategija, kuri po atnaujinimų bus antrą kartą pristatyta fakulteto bendruomenei. Studijų strategiją patvirtinus fakulteto taryboje, nuo rudens planuojama imtis mokslo ir inovacijų strategijos“, – sako A. Jurelionis.

​„Mūsų komandos tikslas – įtraukiant visą bendruomenę susitarti dėl bendrų prioritetų, sričių, kurias norime stiprinti, bei fakulteto veiklas organizuoti vadovaujantis bendrais susitarimais.”

Dekano pirmos kadencijos patirtis patvirtina bendradarbiavimo su partneriais svarbą ir naudą. Iš partnerystės kilo ne vienas projektas, palaikomas verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovų. Fakulteto siekiu turėtų būti partnerysčių ir inovacijų kūrimas, kurios apjungtų studijų, mokslo ir projektines veiklas.

 

Aušra Mlinkauskienė
Doc. dr. Aušra Mlinkauskienė.

​Šių tikslų įgyvendinimą užtikrins mokslo prodekanės pareigas užimsianti Aušra Mlinkauskienė. Ji jau išsikėlė prioritetinius tikslus, kurie siejami su Fakulteto mokslo ir inovacijų strategijos parengimu (veiklų kategorizavimu, prioritetų išskyrimu), mokslo veiklos (kaip kūrybinio proceso) susiejimu su Fakulteto strateginiais tikslais, mokslo lyderystės skatinimu (per mokymus, stažuotes ir kt.), jaunųjų mokslininkų (doktorantų, magistrantų) ir ankstyvos karjeros tyrėjų įtraukimu vykdant mokslo projektus, tarptautinės patirties perėmimu organizuojant mokslo veiklas.

 

Laura Stasiulienė
Doc. dr. Laura Stasiulienė

L. Stasiulienė ir toliau tęs savo veiklą išsigrynintose prioritetinėse veiklose, kuriose numatytas ir fakulteto programų turinio bei studijų portfelio atnaujinimas pagal parengtą studijų strategiją ir studijų programų portfelio vystymo projekto gaires bei tvarumo, skaitmeninimo ir globalaus kūrybiškumo prioritetus. Dėmesys bus skiriamas ir studijų organizavimo procesams, mokslo integravimui į studijas ir studentų įtraukimui į mokslo veiklas, tarptautiškumo didinimui, studijų skaitmeninimui. Didesnis dėmesys bus skiriamas dėstytojų, kaip ekspertų, įvaizdžio stiprinimui bei dėstymo kokybės kultūros formavimui.

 

Atsinaujinusi dekano komanda darbą pradės nuo liepos 1 d.