Mokslinio žurnalo „Materials“ specialaus numerio redaktoriai – KTU SAF profesoriai

Svarbiausios | 2021-11-18

KTU Statybos ir architektūros fakulteto mokslininkai prof. Danutė Vaičiukynienė ir prof. Vitoldas Vaitkevičius pakviesti redaguoti specialųjį žurnalo „Materials“ numerį Naujų tvarių rišiklių, betono ir kompozitų tyrimai“. Pasak mokslininkų, nors straipsnių rinkinys dar pildosi, jį jau galima peržiūrėti ČIA. Šiemet numeryje nagrinėjama kaip skatinti tvarumą statybų sektoriuje.

„Pastaraisiais metais tvarumas ir tvarios statybinės medžiagos tampa statybos pramonės prioritetu. Įprastinis portlandcementis yra pagrindinis statybinio betono komponentas. Gaminant vieną toną portlandcemenčio į atmosferą yra išskiriama apie 0,8 tonos CO2. Galimas portlandcemenčio pakeitimas alternatyviais rišikliais yra aktualus visame pasaulyje, todėl kuriamos naujos rišamosios medžiagos, skirtos sumažinti pramoninės taršos lygį, rišiklių gamybos išmetamą CO2 kiekį ir neatsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą“, – pasakojo D. Vaičiukynienė.

Pasak mokslininkės, rišikliai, kuriuose yra daug papildomų portlandcementį pakeičiančių medžiagų, yra ilgo periodo tyrimų objektas. Tokiu būdu galima sumažinti cemeto kiekį rišiklio sudėtyje, taip sumažinant neigiamą cemento gamybos poveikį aplinkai. Siekiant išvengti aplinkos problemų, o tuo pačiu ir atliekų, svarbu sumažinti portlandcemenčio suvartojimą pakeičiant jį šalutiniais produktais. Tokiu būdu padidinamas ir minėtų medžiagų perdirbimas. Ypatingas dėmesys yra skiriamas šarmais aktyvintiems rišikliams.

Šiame specialiame numeryje kviečiame publikuoti mokslinius straipsnius susijusius su tvariais rišikliais, betonais ir kompozitais šiose srityse:

  • Tvarios rišamosios medžiagos;
  • Darnios betoninės medžiagos;
  • CO2 emisijos mažinimo technologijos cemento, betono ir geopolimerinio betono gamyboje;
  • Biomasės, komunalinių atliekų pelenų betono technologijos.

Šiuo metu yra publikuotos penkios publikacijos ir dar papildomos šešios yra recenzuojamos. Kvietimas publikuoti straipsnius specialiame numeryje galioja iki gruodžio 31d. 2021 metų.

 

Prof. Danutė Vaičiukynienė kviečia susipažinti su jos ir kolegų ių Ukrainos bei Latvijos universitetų paruošta publikacija apie Kalorimetrinius šarmu aktyvuotus aukštakrosnių šlako cemento tyrimus.