Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu. Įgyvendinamas projektas “Darnios architektūros evoliucija. Galimi sprendimo būdai šiandienai”

Svarbiausios | 2020-11-19

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakuleto Architektūros studijų programos trečio kurso studentas Gediminas Viliūnas laikotarpyje nuo 2020-11-03 iki 2021-04-30 įgyvendina projektą “Darnios architektūros evoliucija. Galimi sprendimo būdai šiandienai”. Projektas finansuojamas ir įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir Lietuvos mokslo tarybos projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“. Studento tyrimų praktikos vadovė – Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto docentė dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė.

Projekto tikslas – susisteminus darnaus vystymosi ir darnios architektūros raidą ir problematiką pasaulyje bei situaciją Lietuvoje, per kiekvieno dešimtmečio, pradedant 1980-aisiais, progresą ir regresą ieškoti alternatyvių sprendinių šiandieninei darnios architektūros situacijai. Šie sprendimai gali apimti tiek konkrečius būdus norint užtikrinti stabilią situaciją tam tikram periodui, tiek plataus požiūrio į ateitį formulavimą. Projektas įgyvendinamas trimis etapais: pirmiausiai atliekama išsami kiekybinė ir kokybinė literatūros apžvalga ir kiekvieno dešimtmečio progreso ir regreso darnios architektūros srityje analizė raiškos, technologijų, medžiagų požiūriais remiantis įgyvendintais darnios architektūros pavyzdžiais; antrajame etape atliekama šiandieninės darnaus vystymosi ir darnios architektūros problematikos pasaulyje bei situacijos Lietuvoje analizė ir vertinimas; trečiajame etape bus parengtas ir pritaikytas darnios architektūros vystymosi kompleksinio vertinimo sistemos algoritmas, paremtas teoriniu sistemos modeliavimu. Tyrimo rezultatai bus paskelbti mokslo straipsnyje ir pristatyti mokslinėje konferencijoje.

Darome prielaidą, kad architektūrinio projektavimo srityje vis dar nepakankamai įsisąmoninama plati inovacinių estetikos, technologijų, medžiagų sprendimų pasirinkimo laisvė ir dėl šios priežasties pasireiškia atsainus statybos sektoriaus požiūris darnias technologijas ir estetiką, matome globalų žaliosios architektūros stygių. Įgyvendinus projektą tikimasi pateikti susistemintą darnios architektūros raidos ir galimybių perspektyvą, naudingą tiek darnios architektūros moksliniams tyrimams, tiek praktinei projektavimo veiklai.